Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Ljus solrosen

Skapad 2017-02-14 12:49 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Solrosen har valt tema Ljus. Vi kommer att arbeta med ljus i olika former. Vad är ljus? vad ser och hör vi? fokus på barnets lärande, bygga på barnets intresse

Innehåll

Strävansmål:

Målen kan med fördel hämtas hela eller delar av från Lpfö. Målen kan oxå skrivas av oss själva.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Här skrivs vilka förmågor som skall utvecklas/utmanas samt genom vilka objekt.

 

Genom tema Ljus ska vi utmana och utveckla barnens nyfikenhet och väcka intresse för ljus i olika former. 

 

Genomförande/HUR: Vi introducerar vårt tema ljus genom att använda oss utav vår overheadmaskin.  Den första presentationen blir att vi släcker ner och använder sig av våra händer där vi visar på att det kommer reflektera på väggen. Sedan får barnen utforska genom att få prova själva. 

Material vi kommer använda:

* ficklampor

* speglar

* lampor av olika slag tex discolampa

* overhead

* självlysande objekt

 

Vem/vilka:

Vi kommer att arbeta i både helgrupp samt i smågrupper. 

Här beskrivs antal barn och pedagoger som ska vara deltagare respektive projektledare samt även hur dessa barn är som grupp. Vad de har för förmågor, intressen och behov samt var befinner de sig kompetensmässigt. Det är naturligtvis av stor vikt som projektledare/pedagog att känna till barnens förtjänster och nuläge. Detta för att vi ska utmana barnet vidare i sin kompetens och ge dem möjlighet till att utvecklas i sin fulla potential. Med andra ord ska vi bedriva undervisning och barnen ska lära sig hela tiden och med hjälp av oss befinna sig i en proximal utvecklingszon.

Förberedelser:

Vad behöver du som pedagog leta fram när det gäller material, både fysiskt men även information kring ämnet du vill belysa i syftet.

Låna litteratur på bibliotek

forska på internet

Inhandla material

Aktiviteter:

Vad eller vilka aktiviteter, utifrån barnets/barnens intressen, kommer du använda dig av för att utmana barnet/barnen i sin proximala utvecklingszon.

Efterarbete:

Vi har jobbat vid overheaden ofta i mindre grupper (tre fasta grupper för att ge barnen förutsättningar att fortsätta sitt gemensamma undersökande), men även spontant då tillfälle och intresse finns. När vi jobbar inomhus har vi använt oss av overheaden som ljuskälla, men även undersökt annat som genererar skuggor. Material vi erbjuder utöver apparaten är de stora byggklossarna och annat material som barnen vill undersöka. Vi fortsätter också att använda det material vi tidigare använd vid ljusbordet.
Även utomhus och i andra situationer kommer vi att uppmärksammar barnen på ljus och skuggor.

Vi kommer kontinuerligt dokumentera arbetet och gör dokumentationerna tillgängliga för barnen för att väcka nya tankar och reflektioner. Barnen kommer erbjudas att arbeta med detta om och om igen för att fortsätta sitt undersöka och tillsammans utveckla sitt lärande.   

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: