Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsområde Matematik Akvariet Grupp T

Skapad 2017-02-14 12:51 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Denna PP har upprättats utifrån vårt utvecklingsområde. Vi vill uppmärksamma och erbjuda barnen matematik på ett lustfyllt sätt i vår vardag.

Innehåll

Strävansmål:

 • Se kopplingar till läroplanen. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågan att undersöka och använda matematiska begrepp i sin vardag

Förmågan att utforska avstånd och riktning

Förmågan att skilja mellan olika former

Förmågan att uppfatta antal och ramsräkna

 

Genomförande/HUR:

För att introducera olika matematiska begrepp använder vi oss av URs program Katten, musen, tiotusen.

Vem/vilka:.

Det är 6 barn och 1 pedagog som deltar i gruppen.

Barnen visar intresse för matematik genom att de ställer frågor som Hur många? och Är han/hon yngre/äldre?

Barnen räknar hur många barn som är närvarande och vilka som är frånvarande. Vi har foton på barnen som visar detta på ett konkret sätt.

 

Förberedelser:

Vi ser till att skapa förutsättningar så barnen får möjlighet att hålla sin uppmärksamhet och vilja deltaga i samspel med andra. Detta gör vi genom att välja en lugn plats för samling och att vi samlas kring ett gemensamt objekt eller aktivitet. Barns lärande är beroende av både kommunikation och samspel med lärare och andra barn, varför barngruppen kan ses som en viktigt del i lärandet (Doverborg, 2007, s. 7).

Vi förbereder oss genom att själva titta igenom avsnittet av Katten, musen, tiotusen som vi sedan ska presentera för barnen. Vi skapar sen ett konkret material utifrån innehållet i avsnittet för samlingen vi har efteråt.

Aktiviteter:

Tillfälle 1: Avsnitt 1, Säsong 1 Om ett

Tillfälle 2: Avsnitt 2, Säsong 1 Om två, hälften och dubbelt

Tillfälle 3: Avsnitt 3, Säsong 1 Om tre

Tillfälle 4: Avsnitt 4, Säsong 1 Om fyra

Tillfälle 5: Avsnitt 5, Säsong 1 Om fem

 

Efterarbete:

Vi dokumenterar tillsammans med barnen det vi har samtalat kring och gjort. Vid vår reflektionstid reflekterar vi kring vad vi som pedagoger gjorde i aktiviteter, hur det slog an på barnen och hur vi går vidare. Det är den vuxne som måste hitta vägen fram till barnens tänkande och språk, ge dem möjlighet att förvalta och vidareutveckla den kompetens som de besitter (Solhem och Reikerås, 2004, s. 17) 

 

 

 

Referenser

Doverborg, E. (2207) i Nationellt centrum för matematikutbildning (2007). Små barns matematik: erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare. (1:4 uppl.) Göteborg: NCM, Göteborgs universitet.

Solem, I.H. & Reikerås, E.K.L. (2004). Det matematiska barnet. (1. uppl.) Stockholm: Natur och kultur.

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: