Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov svenska och svenska som andraspråk år 6 2015/16

Skapad 2017-02-14 13:12 i Apalbyskolan Västerås Stad
Resultat och analys av nationella proven år 6
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Under läsåret 2016/17 genomförs nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för alla elever i år 6. Provet består av fem delprov varav ett är muntligt och de övriga fyra är skriftliga. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

Innehåll

Information om proven

Resultatprofil över de nationella proven i svenska årskurs 6.

De nationella provet består av följande delar:

 • Delprov A är ett muntligt delprov som genomförs i grupper om tre elever. Provet är indelat i två delar, enskild redogörelse inför grupp och gruppsamtal kring textuppläsning. Detta prov genomförs under v 45-50 2016.
 • Delprov B är läsförståelseuppgifter av olika svårighetsgrader till skönlitterära texter och sakprosatexter. Provet är uppdelat i två delar.
 • Delprov C är ett skrivprov i två delar.
 • Delprov B1+C1 genomförs 7 feb och B2+C2 genomförs 9 feb.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Nått eller ej nått kravnivån på respektive delprov

Ej nått kravnivån
Nått kravnivån
Nått högre än kravnivån
Delprov A
Muntligt delprov -Enskild redogörelse -Gruppdiskussion
Delprov B
Läsförståelse
Delprov C
Skriva
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: