Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 17- pedagogisk planering- Ungdomstid

Skapad 2017-02-14 13:24 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Tiden är nu inne för att ta möta den tid där hormonerna sprudlar, känslor flödar och kompisars åsikter oftast spelar en för stor roll.
Grundskola 7 – 9 Biologi Religionskunskap Matematik Samhällskunskap SO (år 1-3)
Denna planering innehåller en beskrivning av det ämnesövergripande arbetsområdet " Ungdomstid" .

Innehåll

 

Målet med arbetsområdet är att utveckla din...

kommunikativa förmåga

 • diskutera och resonera

analysförmåga

 • kunna beskriva orsak-konsekvens-
 • föreslå lösningar
 • förklara och påvisa samband
 • växla mellan olika perspektiv
 • jämföra likheter och skillnader- jämföra för- och nackdelar

 

I dagens samhälle möter ungdomar mängder av saker de skall förhålla sig till. Föräldrar, kompisar, media, skola och internet är alla saker som formar och påverkar ungdomarna på ett eller annat sätt.

Projektet som nu startar har till syfte att förbereda dig inför det vuxna livet där du måste ta ställning till många olika saker och situationer. Ett sätt att förbereda sig är att genom samtal börja en tankeprocess och att få fakta som kan leda till väl underbyggda val i framtiden.

Projektet kommer delas in i två faser.

 

 • Första fasen innehåller genomgångar, film, samtal, gruppdiskussioner kring ämnena ANT (alkohol, narkotika, tobak), relationer, diskriminering, självskadebeteenden, genus, biologisk utveckling och sexualitet.

 

 • Andra fasen kommer du tillsammans med din samarbetspartner att fördjupa er i något som ni har tyckt varit särskilt intressant under projektet. Detta ska sedan redovisas under filmdagar då vi kommer bjuda in föräldrarna som åskådare.

 

Under projektet kommer vi jobba mycket med tre övergripande mål från Lgr11. Dessa mål kommer ständigt utvärderas då gruppsamtal och diskussioner bygger på dessa mål.

Biologi

Vi  kommer i biologi att genomföra genomgångar om ANT (alkohol, narkotika, tobak), sexuellt överförbara sjukdomar, preventivmedel och hur barn blir till. Vi kommer även i mindre grupper diskutera ANT och sexualitet för att försöka förstå vår omvärld och medmänniskor. Vid diskussionerna och genomgångarna är samtalet en viktig grund, vilket ställer stora krav på de som lyssnar. Tänk på att visa varandra ödmjukhet och respekt. I presentationsuppgiften kommer du tillsammans med en kompis att använda er av föreläsningarna och diskussionerna för att utifrån detta välja ett fördjupningsområde Ni tycker verkar intressant. Tänk på att stämma av mot målen.

 Religion/Samhällskunskap

 

Religion

i religion ska du kunna redogöra för Kristendomens grundstenar, dess olika inriktningar samt hur religionen ser på begreppen, kärlek, kön, sexuell läggning, giftermål, abort, sex och droger. Vi kommer jobba med litteratur, film och föreläsningar. 

Samhällskunskap

i samhällskunskap så kommer vi att  arbeta med hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. Även kommer vi att se närmare på ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. Vi kommer att jobba med, föreläsningar, filmklipp och värderingsövningar. 

 

Bildresultat för filmrulle

Frågeställningar som ska finnas med i film:

 • Utgå från en, två eller tre riktningarna i kristendomen och analysera likheter/skillnader gällande till exempel, droger, identitet, preventivmedel, giftermål, abort, sex, kärlek och sexuell läggning, samt påvisa och förklara om det finns samband mellan de tre riktningarna gällande ert fördjupningsområde (väljer du/ni en inriktning så kan ni inte utgå från likheter och skillnader). 
 • Hur påverkas kroppen eller psyket av valt fördjupningsområde (se frågeställning ovan) 
 • Statistik som förstärker budskapet.

Filmens format:

 • Max,  5 minuter
 • Minimum, 3 minuter
 • Arbetsredskap: Ipad imovie eller annat digitalt verktyg som vi i dialog kommit överens om. 

 

Presentation av projekt/film 

Datum: Onsdag den 5/4 

Tid: 12:10-15:00

Plats: Matsal eller B11 

Åskådare: Aktiv roll 

Obs! Deadline för färdigproducerad film är torsdagen den 23/3 klockan 23:59  

 

 Bildresultat för tidsplanering

Tidsplanering

v.7 Introfilm+ uppstart Kristendom

v.8 Sportlov

v.9 Fredriksdal fredag

v.10 Utvecklingssamtal/Självständigt arbete film.

v.11 1/3 Tjej- och killgrupper, måndag och onsdag. Prov onsdag- kristendom, eftermiddag (15/3)

v.12 Ungdomsmottagningen torsdag

v.13 Ungdomsmottagning torsdag

v.14 Redovisning, onsdag 5/4 - 12:10-15:00. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9

Matriser

Re Ma Sh Bi SO
Vt 17- bedömningsmatris- Ungdomstid

F
E
C
A
Biologi
Presentation
Att du kan säga något om hur människokroppen reagerar på det som du har valt att beskriva i din presentation.
Att du kan redogöra för hur och förklara varför människokroppen reagerar på ett visst sätt i det som du tar upp i din presentation.
Att du kan redogöra för olika typer av reaktioner hos människokroppen och förklara dessa på ett naturligt sätt i din presentation.
Biologi & svenska
Använda information & anpassa framställning
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Samhällskunskap, Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Samhällskunskap, Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Religion, Kristendom
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: