👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion

Skapad 2017-02-14 15:11 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 7 – 9 Teknik Naturorienterande ämnen Svenska
Bygga ett fordon med rörelse.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...


Syfte

 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Centralt innehåll.           Vad gör vi?

 • vi åker till Halmstads nöjesland.
 • vi åker till KomTex och bygger ett fordon.
 • vi tittar på filmer om byggteknik, framtidsrobot ny teknik.
 • vi läser faktatexterna och diskuterar.
 • vi tittar på instruktioner och ritningar.
 • vi bygger olika sorters fordon där vi testar olika metoder för en rörelse.
 • vi följer en planeringsmodell.
 • vi skriver texter om hur det gick att bygga ett fordon.
 • vi redovisar våra fordon för varandra.

 

 

                       Hur gör vi?

 • vi tittar på olika rörelsekrafter på Halmstads nöjesland.
 • vi bygger fordon och testar olika metoder för rörelse på fordonet.
 • vi läser texter och ser på filmer som vi diskuterar i klassen.
 • vi läse instruktioner och hur man följer dessa.
 • vi gör ritningar med beskrivningar hur vi bygger ett fordon.
 • vi bygger olika fordon där vi testar olika metoder för att få fordonet i rörelse.
 • vi tittar på hur man kan följa en planering.
 • vi skriver text med bilder och förklarar byggtekniken och rörelesförloppet.
 • vi redovisar och diskuterar olika lösningar som vi kommit fram till.
 • vi förklarar och diskuterar ämnesspecifika ord och begrepp.

 

               Målet är att följa en ritning, bygga ett fordon och dokumentera processen.

Detta kommer att bedömas. - Din förmåga att...

 • följa och förklara en ritning.
 • dokumentera processen i text och bild.
 • arbeta med konstruktioner för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas. Hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9

Matriser

NO Sv Tk
Rörelse och konstruktion

No

Godkända kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
naturvetenskap i vardagen
Eleven kan **bidra** till resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
metoder och arbetssätt
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och **medverkar** i att beskriva intentionen med arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett **delvis fungerande** sätt intentionen med arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett **väl fungerande** sätt intentionen med arbetet.
ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.

Sv

Godkända kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
berättande texter och faktatexter
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och **medverkar** i att beskriva intentionen med arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett **delvis fungerande** sätt intentionen med arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett **väl fungerande** sätt intentionen med arbetet.

Te

Godkända kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
tekniska lösningar
Eleven kan **bidra** till resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
stategier för hantera och utveckla tekniska lösningar
Dessutom **medverkar** eleven i att undersöka och beskriva föremål med rörliga delar som samverkar, och **bidrar** till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom **medverkar** eleven i att undersöka och beskriva föremål med rörliga delar som samverkar, och **bidrar** till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **väl fungerande** sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för **välutvecklade** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
tekniska lösningar
Eleven **medverkar** också i att undersöka och beskriva föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och **bidrar** till resonemang om hur de är uppbyggda.
Eleven undersöker och beskriver på ett **delvis fungerande** sätt föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och för **enkla** resonemang om hur de är uppbyggda.
Eleven undersöker och beskriver på ett **väl fungerande** sätt föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och för **välutvecklade** resonemang om hur de är uppbyggda.
strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar
Utifrån instruktioner eller förebilder **medverkar** eleven i att genomföra konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven på ett **delvis fungerande** sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven på ett **väl fungerande** sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar
Dessutom **medverkar** eleven i att använda manualer för att få utrustningen att fungera.
Dessutom använder eleven manualer på ett **delvis fungerande** sätt för att få utrustningen att fungera.
Dessutom använder eleven manualer på ett **väl fungerande** sätt för att få utrustningen att fungera.
ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.