Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Kulan vt17

Skapad 2017-02-14 16:15 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Under våren kommer vi att använda våra matte-glasögon för att synliggöra matematiken som finns runt omkring oss. Vi kommer också att bjuda på en del experiment...

Innehåll

 

Under våren kommer vi på Kulan att ha fokus på matematik. Matematik finns överallt omkring oss och vi vill synliggöra detta för barnen. Det gör vi Genom att sätta ord på det vi gör och utmana barnen i sitt tänkande och låta barnen utforska, diskutera och experimentera i sin vardag. 

Utifrån barnens intressen och idéer kommer vi att planera aktiviteterna för veckorna. Aktiviteterna kommer vi att göra i helgrupp, mindre grupper, under samlingar och vardagliga situationer.  

Matematik är så mycket mer än att räkna och mäta/jämföra!  

FÖR ATT GE NÅGRA EXEMPEL:

När vi klättra på stockar och stenar så lokaliserar vi vart vi är i förhållande till marken. Hur ska jag göra för att ta mig upp på stocken eller över stenen. Hur ska jag med kroppen förhålla mig till stenen. När naturen ändras, träden går från att ha små blad till stora blad och de ändrar sitt utseende och mönster (design, beskriver en form). Vi sitter vid matbordet, och vi sitter då bredvid eller mittemot varandra, här lokaliserar vi vår omgivning och använder lägesord och ordnar oss i förhållande till andra saker/människor.  Vi diskuterar, undrar och sätter ord på saker vi vår omgivning, vi förklarar som ingår i matematiken. Genom leken modellerar vi från  verkligheten, det vi kan, samtidigt som vi utmanar oss att vilja veta mer och använder fantasin.

Detta kommer vi att möta på våra utflykter vi har på måndagar, utevistelsen på gården, i de planerade aktiviteterna, i leken inne på kulan, i lekhallen som vi har på tisdagar, på samlingarna, vid måltiderna, när vi klär på oss/av oss ytterkläderna! JA I ALLA SITUATIONER FÖR MATEMATIK FINNS ÖVERALLT! 

Vi kommer sätta på oss matteglasögonen och ha ett lustfyllt forskande! 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: