Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdpåse med applikation

Skapad 2017-02-14 17:55 i Främbyskolan Falun
Slöjdpåse åk 4 Du skall nu få sy en personligt utformad slöjdpåse för förvaring av dina slöjdprojekt i skolan under kommande år. Du kommer att göra ditt namn eller initialer i form av en applikation. Vi jobbar med en övningsbok för symaskinen vilket resulterar i en slöjdpåse och ett symaskinskörkort!
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Slöjdpåse med applikation i form av namn eller initialer fritt placerade på mönstrat eller enfärgat bottentyg sydd efter en skriftlig beskrivning.

Innehåll

Syfte och Centralt innehåll årskurs 4-6

Konkreta mål

Eleven ska kunna:

 • formge genom att välja färg, material samt placering av applikation till sitt arbete,
 • följa instruktioner (arbetsbeskrivning),
 • dokumentera sina arbeten och kommentera arbetsprocessen.
 • använda tidigare inlärda kunskaper,
 • utvalda slöjdord som: arbetsbeskrivning, tvärnåla, applikation och säkerhetsnål
 • rät/avig sida, trådrak, sömsmån
 • raksöm och sick-sack samt tät sick-sack runt sin applikation

Undervisning

Träna utvalda slöjdord. Formge och sy en slöjdpåse genom att använda arbetsbeskrivning.

Redovisning

Genom arbetsinsats och färdigt resultat samt att dokumentation under arbetet och en skriftlig utvärdering av färdig påse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för åk 6 med kommentarkolumn

Betygsnivå E
Betygsnivå C
Betygsnivå A
Kommentarer
Utveckla en idé
 • Sl  E 6
Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som jag själv har sökt upp.
Formge och framställa slöjdföremål
 • Sl  E 6
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda redskap, verktyg och maskiner
 • Sl  E 6
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med flera hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Välja tillvägagångssätt
 • Sl  E 6
Under arbetsprocessen bidrar jag till, med hjälp av min lärare, att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Jag får delvis hjälp av min lärare.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Välja och motivera tillvägagångssätt
 • Sl  E 6
Utifrån syftet med arbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med arbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med arbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till mina val.
Analysera och värdera
 • Sl  E 6
Jag kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka estetiska och kulturella uttryck
 • Sl  E 6
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ett enkelt resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: