Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster

Skapad 2017-02-14 21:49 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 Matematik
Inom detta område kommer du att få lära dig hur man tecknar och hanterar numeriska och algebraiska uttryck, hur man kan beskriva och skapa mönster, samt hur man löser matematiska problem med hjälp av ekvationer.

Innehåll


Tidsplan

7                           4.1 Numeriska uttryck
                             4.2 Algebraiska uttryck

8                           Forts 4.2 +
                             4.3 Mönster

9                           L o v

10                        Teckna algebraiska uttryck 4.4 +
                            Ekvationer 4.5

11                        Forts 4.5 +
                            Teckna ekvationer 4.6

12                        Forts 4.6

13                        Blandade uppgifter +
                            Diagnos

14                        P å s k l o v

15                        Repetition +
                            Prov kapitel 3 och 4

 

Repetionsidor att träna på inför prov :

(på lektionstid eller hemma):

Sammanfattning s 200
Blandade uppgifter s 201-203
Träna mer s 205- 206
Tema s 207- 208
Repetition s 311

Varje avsnitt består av fyra nivåer. Du ska göra minst två nivåer på varje avsnitt. Tänk på att om du strävar efter högre betyg är det viktigt att du tränar på att göra uppgifter på nivå 3 och 4. 

 

Filmer: 

4.1 Numeriska uttryck

4.2 Algebraiska uttryck

4.3 Mönster

4.4 teckna algebraiska uttryck

4.5 Ekvationer

4.6 Teckna ekvationer

 

Förmågor att utveckla

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier

 •  Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • Föra och följa matematiska resonemang

 •  Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Mål

 - Hantera räknesätten i rätt ordning

- Teckna uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt

- Tolka och beskriva numeriska uttryck och uttryck med variabel

- beskriva logiska mönster matematiskt och med ord

- skapa mönster

- lösa ekvationer 

- lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer

- förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Begrepp vi kommer att jobba med inom detta arbetsområde: 
Numeriska uttryck, algebraiska uttryck, variabel, mönster, talföljd, ekvationer, likhet, obekant

 

Arbetssätt, metod och material

 • Vi kommer att utgå från boken ”X”. Boken är uppdelad i 4 olika nivåer. Till boken finns det också både fördjupningsmaterial och grundläggande material, i form av extra böcker och arbetsblad. Jag kommer att hjälpa dig att hitta en nivå där du kan arbeta, så att du får den utmaning du behöver.

 •  Vi kommer att ha gemensamma diskussioner och utgå från gemensamma uppgifter på tavlan.

 • Boken finns inläst hos Inläsningstjänst där du har en användare, om du vill lyssna på boken.

 • Du kan fotografera av genomgångar på tavlan.

 • Det finns tillgång till miniräknare, multiplikationslathund

 • Du kan även titta på genomgångar på http://www.matematikbokenxyz.se/  --> elev --> Filmer--> Matematikboken X--> välj kapitel och avsnitt

Bedömning

Dina förmågor bedöms kontinuerligt under lektioner, särskilt vad gäller din förmåga att resonera och argumentera. I slutet av arbetsområdet kommer du få göra ett prov. Bedömningen utgår från kunskapskraven för de olika betygsstegen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: