Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det finns inga skridskor i öknen år 7

Skapad 2017-02-14 22:59 i Viksängsskolan Västerås Stad
Läsning av " Det finns inga skridskor i öknen". Vi arbetar med lässtrategier, läsförståelse och att se budskap.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Det är viktigt att kunna läsa litteratur som passar ungdomar. Texter att prata om, diskutera och läsupplevelser att dela med andra. Skolan ska försöka göra så att det blir ökad förståelse mellan människor och det kan man få genom att läsa och prata om böcker. Genom att läsa böcker kan du leva dig in i hur andra har det och förstå hur andra människor tänker. Du får också kunskaper om hur andra människor lever.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

 • Du ska få utveckla förmågan att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

  Du ska få utveckla förmågan att läsa och analysera skönlitteratur för olika syften.

Kopplingar till läroplan

 

För att du ska nå lärandemålen kommer vi att göra detta:

 • Du kommer att läsa Det finns inga skridskor i öknen
 • Arbeta med läsförståelseuppgifter om din boks innehåll
 • Träna på att reflektera både muntligt och skriftligt.
 • Träna på att  kunna återge handling och visa läsförståelse skriftligt.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Under arbetsområdet kommer du att få visa vad du kan när du:

 • deltar i klassen

 • gör de olika läsförståelseuppgifterna till boken /frågor och lämnar in

 • skriver ett bokprov / bokredovisning

Lektionsplanering

Vecka 6-8     Du läser boken under lektionerna. Om du behöver får du ta hem boken och läsa hemma. På lektionstid visar du genom att svara på frågor att du kan använda dig av de olika lässtrategierna (förutspå/spågumman, reda ut oklarheter/detektiven, ställa frågor/reportern och sammanfatta/cowboyen). Vi kommer även att titta på hur författare gör person- och miljöbeskrivningar.

Vecka 8   På tisdagen skall du ha läst ut din bok.

Vecka 8   På fredagen kommer du att få skriva en bokredovisning där du visar att du har läsförståelse, kan sammanfatta, ge ett omdöme och se ett budskap i en bok.

Frågorna till Det finns inga skridskor i öknen hittar du under uppgifter

Uppgifterna till "Bokprovet" hittar du också under uppfifter.

Uppgifter

 • Läsförståelsefrågor till boken Det finns inga skridskor i öknen

 • Bokprov Det finns inga skridskor i öknen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömning av Bokprov - ungdomsböcker

E
C
A
Läsförståelse
Personbeskrivningar
Du redogör enkelt för personerna yttre/inre egenskaper.
Du redogör för personernas yttre och inre egenskaper men även genom deras handlingar, tankar och känslor.
Du redogör med ett djup om personernas olika egenskaper, deras handlingar, tankar och känslor. Både övergripande och med detaljer.
Omdöme
Omdöme
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge relativt välutvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
språkliga normer
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer mycket väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Budskap
resonera om budskap
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter. Du motiverar genom att ge exempel ut texten
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter. Du motiverar genom att ge exempel ur texten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: