Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-huset

Skapad 2017-02-15 07:37 i Racklöfska skolan Åre
Våran avslutning på NTA-lådan om elektricitet.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Fysik Svenska Matematik Bild
Ni ska få skapa ett rum som ni inreder och förser med lampor. Du ska få chansen att vissa dina färdigheter i bla fysik, bild, svenska och matte. Du får chansen att visa att du vet vad som finns i ett rum för att det ska vara ändamålsenligt (fungera för det det ska vara till) och visa på kreativitet när du ska skapa det i er modell.

Innehåll

Mål (Vad ska eleven kunna efter arbetsområdet).

Du ska visa att du kan inreda ett ändamålsenligt rum (tex ett rum som kan fungera som toalett).

Att du kan lösa problem du stöter på när det gäller att göra inredningen och komma på lösningar för att göra tex olika möbler.

Du ska visa att du förstår hur en sluten krets fungerar genom att koppla två lampor som kan tändas och släckas.

Du ska visa att du har kunskaper om elsäkerhet genom att se till att sladdar tex är ordentligt fästa  i rummet.

Du ska visa att du har en viss uppfattning av skala genom att inreda rummet med möbler i passande storlek. 

Du ska visa att du har viss kunskap om olika energikällor genom att välja och motivera vilken ni vill använda till huset.

Du ska visa att du kan reflektera, analysera och utvärdera ditt arbete genom att svara på utvärderingsfrågorna på slutet. 

 

Syfte

Förutsättningar (antal elever, vuxna, lokaler mm)

23 elever

Två lärare, klassresurs och studiehandledare.

Ett klassrum och ett grupprum.

 

Planerad tidsperiod

Introduktion 50 min

Börja inreda huset 150 min

Introduktion för elinstallation och börja installera 50 min

2 x 60 min att installera och färdigställa huset i övrigt.

80 min för redovisning av huset 23/2 -17

Tillvägagångsätt

Ni kommer jobba två och två.

Ni får en kartong (ungefär 30x35 cm i botten) som ni ska inreda.

Ni kommer bli lottade ett av följande rum: kök, sovrum, vardagsrum, badrum.

Börjar med att se en powerpoint med intruktioner som du också kommer få utskriven så du kan se planeringen.

1.När bygget börjar ska du se till att först placera ut dörrar och fönster på rätt ställe och i rätt storlek.

2. Du och din kompis gör en ritning över rummet.

3. När ritningen är okej så får ni börja bygga.

4. När det är dags för elinstallationen så ska ni börja med att rita ett kopplingschema. Ni kommer få tillgång till batteri och utrustning till två lampor. Sen kan di få komplettera med dioder.

5. Sen är det bara att börja installera elen. Tänk på hur och var saker ska placeras och elsäkerheten.

6. De sista lektionerna ska allt göras klart. El och inredning.

7. Svar på de frågor ni får på ett papper om elen i erat rum. Detta kan även vara till hjälp för er vid redovisningen.

8. Gör utvärderingen av arbetet.

9. Förbered redovisningen.

Uppföljning (hur eleven visar vad hen lärt sig).

Du kommer få redovisa ditt rum tillsammans med din kompis för klassen.

Uppgifter

 • Planering av NTA-huset

 • Presentationen

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Fy Sv Ma Sh Bl
Kopia av Planeringsmall för Racklöfska skolan

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: