Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppsuppfattning, balans och rörlighet - Idrott och hälsa, år 9

Skapad 2017-02-15 08:59 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Vi ska träna kroppsuppfattning, balans och rörlighet med hjälp av redskap-banor och acrosport.

Innehåll

Kroppsuppfattning, balans och rörlighetsträning år 9

 

Förmågor i fokus

- röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

 

 Det här kommer vi arbeta med i undervisningen

- praktiska lektioner då vi övar vår balans, koordination, rörlighet och kroppsuppfattning

- olika redskapsbanor och stationsträning med hjälp av redskap

- par och gruppövningar i Acrosport

 

Vad ska du kunna efter avslutat arbetsområde

- veta vad Acrosport är

- kunna utföra övningar med kroppen då du använder dig av din balans och kroppsuppfattning

- genomföra ett Acrosportprogram tillsammans med andra i en mindre grupp

 

Hur får du visa dina kunskaper

- du deltar praktiskt på lektionerna i Idrott och hälsa och jobbar med de olika uppgifterna du tilldelas

- du redovisar ett Acrosportprogram tillsammans med andra i en mindre grupp

 

Bedömning

 

 

Delta i aktiviteter och anpassa rörelser

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: