👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik - språkets uppbyggnad

Skapad 2017-02-15 09:19 i Västra Berga skola Helsingborg
Ett arbete med de nio ordklasserna och de olika satsdelarna.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi fortsätter vårt arbete med det svenska språket och fokuserar nu på språkets uppbyggnad, dvs. grammatik. Vi kommer att arbeta med alla de nio ordklasserna samt vissa satsdelar för att ni ska utveckla ert språk och er förståelse för det svenska språkets struktur.

Innehåll

Undervisningens mål

Du ska träna/utveckla förmågan att:

- formulera dig i tal och skrift.

- få en djupare förståelse för det svenska språkets uppbyggnad och struktur.

Undervisningens innehåll

Ni ska få arbeta med de nio ordklasserna.

På lektionerna kommer vi att ha muntliga genomgångar och ni kommer att få häften/uppgifter att arbeta med.

Ordklasserna är:

- substantiv

- adjektiv

- verb

- pronomen

- adverb

- prepositioner

- konjunktioner

- interjektioner

- räkneord

 

 

 

Temat kommer att avslutas med både muntliga och skriftliga prov.

Detta kommer att bedömas

Dina prestationer på lektionerna, inlämnade uppgifter samt skriftliga prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Bedömningsunderlag svenska

Ordklasser

Substantiv
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Adjektiv
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Verb
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Pronomen
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Adverb
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Prepositioner
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Konjunktioner
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Interjektioner
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar
Räkneord
Är ej säker
Enstaka fel förekommer
Behärskar