Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri 9

Skapad 2017-02-15 10:04 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 9 Matematik
Volymer, rymdgeometriska kroppar, enheter och beräkningar

Innehåll

Geometri

Planering
Jobba med läroboken kapitel 3
Stöd finns i verktygslådan

Läxor finns längst bak i boken

Prov kap 3 v 10

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematikmatris - geometri

Formulera och lösa problem

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Problemlösning
Eleven kan med stöd lösa olika problem i bekanta situationer.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan med stöd välja och använda strategier och metoder.
Eleven kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.

Matematiska begrepp

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om några matematiska begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Beskriva begrepp
Eleven behöver stöd för att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Användande av begrepp
Eleven behöver stöd för att använda sina kunskaper.
Eleven visar sina kunskaper genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven visar sina kunskaper genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven visar sina kunskaper genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Matematiska metoder

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Val av metod
Eleven kan med stöd välja och använda fungerande matematiska metoder .
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Beräkningar
Eleven kan med stöd göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.

Matematiska resonemang

 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Uttrycksformer
Eleven behöver stöd för att använda matematiska uttrycksformer.
Eleven använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: