Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten Förskoleklass

Skapad 2017-02-15 10:31 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola F Svenska Matematik SO (år 1-3) NO (år 1-3)
...

Innehåll

Du kommer att träna på:

 • Att Kommunicera
 • Förmågan att reflektera
 • Omvärldsorientering

 

Vad ska du lära dig?

 • Du ska lära dig att uppskatta, jämföra och mäta volym.
 • Du ska träna dig i att dokumentera dina undersökningar om vatten muntligt, skriftligt eller med bild.
 • Du ska lära dig att förstå och använda dig av begrepp som har med vatten att göra.
 • Du ska lära dig att förstå och förklara vattnets egenskaper och dess tre former; fast, flytande och gas.
 • Du ska lära dig att göra undersökningar om vatten, tex vad som flyter eller sjunker, vad en lösning och blandning är för något.
 • Du ska med hjälp av kartan se samband mellan människors bosättning och vatten. 
 • Du ska lära dig att olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Du får lära dig att se samband i naturen.

Hur arbetar vi?

 • Vi gör undersökningar och dokumenterar
 • Vi ser på film
 • Vi läser i böcker eller på internet
 • De vuxna föreläser
 • Vi samtalar och resonerar med varandra

Mottagare:

 • Under planering

 

 Du visar vad du lärt dig genom att:

 • dokumentera på olika sätt
 • berätta för oss vuxna

 

Viktiga begrepp

volym

deciliter, dl

liter, l

fast

flytande 

gas

koka

smälta

avdunsta

vattnets kretslopp

flyta

sjunka

lösning

blandning

karta

sjö

hav

befolkning

invånare

stad

ort

vattenmolekyl  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: