Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solängen: Språk och kommunikaion - smågrupper

Skapad 2017-02-15 10:39 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syfte: utifrån förskolans uppdrag och barnens överenskommelse ska barnen ges möjlighet att utmanas i språk och kommunikation

Innehåll

Strävansmål:

  •  Barnen ska utveckla sina förmågor till att återberätta, förstå, leka med ord och uttrycka sig, ställa frågor, argumentera och kommunicera

vad ska utvecklas/utmanas?

förmågor: 

att leka med ord

att argumentera

att återberätta

att uttryckas sig

 genom objekten: böcker, sagor, leksaksdag, samling

Genomförande/HUR:

Vem/vilka: 

5 barn och en pedagog som känner till barnens nuläge och proximala utvecklingszon

Förberedelser:

pedagogen tar fram material utifrån barnens intressen och behov. Alternativt söka information på internet etc. beroende på aktivitet. 

Aktiviteter:

Aktiviteterna kommer utföras i mindre grupper som leds av en pedagog.

- biblioteksbesök 

-återberätta sagor eller böcker

-samlingar

-enskilda samtal i/med gruppen anpassat efter behov och intresse.

-Svåra begrepp

-Diskussion kring olika begrepp

-diskutera kring olika händelsebilder

Efterarbete:

Pedagogen kommer tillsammans med barnen dokumentera och återberätta vad som gjorts vid tidigare tillfälle och hålla i olika samtalsövningar även kolla tillbaka på bilder tillsammans med barnen. Pedagogen gör även lärloggar efter aktiviteterna för att se hur barnen ska utmanas vidare.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: