Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och Kommunikation

Skapad 2017-02-15 10:40 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Utifrån förskolans uppdrag och barnens överenskommelser ska barnen ges möjlighet att utmanas i sitt språk och sin kommunikation.

Innehåll

Strävansmål:

  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Här skrivs vilka förmågor som skall utvecklas/utmanas samt genom vilka objekt.

Barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera, förstå, leka, berätta, uttrycka sig, ställa frågor, argumentera och kommunicera.

 Genom objekten : Böcker/sagor, leksaksdag, samlingsvärd. 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

I gruppen är de fem barn i åldrarna 4-5år och en pedagog som känner till barnens nuläge och proximala utvecklingszon. 

Förberedelser:

Pedagogen åker med barngruppen till biblioteket där varje barn får välja sin egna bok.

Pedagogen  skriver i ett mail till föräldrarna och berättar att barnen får ta med en leksak som de gillar.

Pedagogen sätter upp bild i hallen vilket barn som är samlingsvärd. Tar fram flanosaga/bok som barnen själva väljer. 

Aktiviteter:

Böcker/sagor, leksaksdag och samlingsvärd

Efterarbete:

Barnen och pedagogen sitter tillsammans och tittar på bilder på de aktiviter vi gjort och berättar vad som händer på bilden, pedagogen gör lärloggar till varje barn och ser hur de andra aktiviter kan läggas upp.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: