Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Nordisk mytologi Vt åk 1

Skapad 2017-02-15 11:13 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi lär oss om den fornnordiska mytologin d v s berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
I arbetsområdet kommer vi att lära oss om gudar och hjältar i nordisk mytologi och varför veckodagarna heter som de gör.

Innehåll

Det här ska vi lära oss

- du ska känna till några asagudar och deras världsbild

- du ska känna till att vissa saker i vår tid har sitt ursprung i asatron, tex våra dagar.

- du ska känna till några berättelser ur den nordiska mytologin.

- du ska dokumentera genom att illustrera texter med bilder

- du ska kunna berätta lite om några av asagudarna

De här förmågorna ska vi träna på

- förmågan att reflektera över hur vi använder oss av vår egen historia.

- förmågan att kommunicera genom att redovisa för en publik.

Så här ska vi arbeta

- se på filmer

- samtala och diskutera 

- läsa texter och måla bilder som förstärker budskapet i en gudasaga

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

- beskriva några gudar och deras världsbild

- ha kännedom om våra veckodagars namns ursprung.

- kunna återberätta någon berättelse.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: