Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur - närmjiljö - Språk

Skapad 2017-02-15 11:33 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: utifrån överenskommelse med vårdnadshavaren ska vi utveckla barnens språkkommunikation.

Innehåll

Strävansmål:

 • Våra mål är att barnen ska  utveckla sitt språkkommunikation på en meningsfull och roligt sätt .
 • Barnen utmanar sina förmågor genom att vara delaktiga när de väljer sång, flano saga berättelse.
 • barnen få förståelse  för nya begrepp, siffror, former.
 • barnen utvecklar sin förmåga till turtagning.

VAD ska utmanas?

Barnen uppmuntras till att lära sig nya ord genom sånger och sagor. Detta gör genom att vi upprepar samma aktivitet

 

Genomförande/HUR:

Uppmuntra barnen att sätta ord på sina handlingar ,prata i stora grupper, lära sig turtagning, berika sin ordförråd med nya ord genom sånger, sagor,  vi introducerar matematik genom att räkna till sånger , hur många kompisar är på förskolan m.m.

Vem/vilka:

Röda gruppen består av 5 av den yngsta barn på Tussilagon och en pedagog.

Förberedelser:

 Pedagogen förbereder sina aktiviteter genom en planera varje tillfälle genom att leta fram material hitta på nya och roliga sånger , låna böcker och skivor på biblioteket, Förbereda flano sagor med enkla sånger, leta på nätet  information kring ämnet du vill belysa i syftet.

Aktiviteter:

Vi kommer på våra inne aktivitetter samla ihop barnen runt flano sagor, sånger och rörelse.

Efterarbete:

 Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer genom att sätta uppbilder  på vägen från aktiviteten och observera deras reaktion när de ser det.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: