Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektronik

Skapad 2017-02-15 12:19 i Gottsundaskolan Uppsala
Gottsundaskolan, Teknik åk 9, Elektronik
Grundskola 9 Teknik

Innehåll

Syfte med ämnet teknik (enl. Lgr11)

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Kursens innehåll och mål

Arbetssätt:

 • lärarledda genomgångar, film
 • egna undersökningar av hur olika elektroniska komponenter fungerar, dokumentation
 • lödning med elektroniska komponenter, dokumentation
 • teoretisk uppgift där du ska ta reda på och beskriva historik och teknisk utveckling för någon vanlig teknisk ”pryl” inom området kommunikation (t ex telegrafi, telefoni, TV, mobiltelefoni, dator, Internet) – delvis som hemuppgift

 

Efter kursen ska du:

 • kunna de vanligaste elektroniska komponenterna, deras symboler och hur de fungerar (resistor, kondensator, diod och transistor)
 • känna till hur några andra elektroniska komponenter kan användas i olika kopplingar, t ex potentiometer, termistor, fotoresistor, mikrochip, kretskort
 • kunna enheter för ström, spänning och resistans
 • kunna använda universalinstrument för att mäta spänning, ström och resistans
 • kunna använda Ohms lag
 • ha gjort elektroniska konstruktioner med fastlödda komponenter
 • ha gjort en teoretisk uppgift där du bl a resonerar om hur tekniken förändras, drivkrafter för utvecklingen och konsekvenser av de tekniska val som gjorts

Bedömning:

Tekniska lösningar

undersöka och använda ämnesspecifika begrepp för att beskriva hur delar samverkar, liknande lösningar.

 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

genomföra enkla utvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka, pröva och ompröva idéer

utforma fysiska eller digitala modeller

formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

dokumentation med synlig intention

 

 

 

 

Teknik, människa, samhälle och miljö

resonemang kring hur föremål och tekniska system förändras, drivkrafter för utveckling

resonemang om konsekvenser av olika tekniska val

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: