Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dukvärd

Skapad 2017-02-15 13:28 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet: Barnen blir erbjudna att självständigt utveckla sin förståelse för antal, mängd och begrepp inom matematik. Barnen ska ges möjlighet till att känna sig delaktig i den dagliga verksamheten.

Innehåll

Strävansmål:

barnen ska utveckla sina förmågor till ansvarskänsla och känna delaktighet. De ska få stöd i att utveckla tillit och självförtroende även utveckla sin matematiska förmåga.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågor som utvecklas och utmanas:

att få tillit till sin egna förmåga

att känna ansvar och delaktighet

att få förståelse för mängd och antal

att pröva olika lösningar och problemställningar

 

Objekt som används är:

Vår gemensamma innemiljö, bestick, tallrikar, glas, antalsuppfattning, minne, förståelse av instruktioner.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Denna aktivitet är för alla barn, en för varje dag, med vägledning av en pedagog.

Förberedelser:

En pedagog hjälper barnet att förbereda med handtvätt och se till att det är städat på borden. Pedagogen och barnet kollar tillsammans upp vilka och hur många barn som är på plats. Barnet får själv bestämma ordningen på vad som ska dukas fram först och räkna hur många tallrikar, bestick och glas som ska dukas fram och vattenkannor dukas fram på borden i med vägledning av pedagogen. Barnet och pedagogen går tillsammans med matvagnen till köket och hämtar mat. Därefter går pedagogen och barnet tillsammans till de andra barnen och pedagogerna på avdelningen och informerar om maten.

Aktiviteter:

I den här aktiviteten kommer barnen att utmanas i sin förmåga att utveckla matematiska begrepp. Barnen får även utmanas att ta instruktioner vilket leder till att barnen får ett nyanserat ordspråk och ett utökat ordförråd.

Efterarbete:

Lärloggar där barnen är delaktiga och får reflektera kring sitt lärande samt arbetslagsmöten där pedagogerna reflekterar kring hur lärandet slagit an på barnen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: