Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad

Skapad 2017-02-15 13:29 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
En planering för området Sex och samlevnad med ett samarbete mellan biologi och svenska.
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi Svenska
Vi behandlar området Sex och samlevnad. Vi kommer att utgå från filmen Sex på kartan.

Innehåll

Förankring i läroplanen - kap 2 och syftestexten i kursplanerna

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Innehåll

Centralt innehåll, 1-3, 4-6 eller 7-9, som kommer att behandlas under arbetet:

Arbetssätt och undervisning


Många frågor rör sig i huvudet på ungdomar som handlar om sex och samlevnad. Vi kommer att utgå från filmen Sex på kartan. Eleverna kommer att få se filmen i helklass och därefter svara på frågor enskilt som sedan lämnas in skriftligt. Frågorna kommer både att utgå från fakta och diskussioner.  
Genom att skriva om sex och samlevnad kommer eleverna att få fördjupa sig inom ämnet. De kommer även att få jobba med källkritik och utveckla sina skriftliga förmågor. 

Bedömning; vad och hur.

Det som ligger till grund för betygssättning är följande: 
Skriftliga inlämningsuppgifter
Hur man använder sig utav olika källor och hur källkritisk man är. 
Hur eleven genomför sina uppgifter. 
Hur eleven använder sig utav de kunskaper som de inhämtat under perioden. 

Uppgifter

 • Sex och samlevnad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: