Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organiserad lek

Skapad 2017-02-15 13:46 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Utifrån förskolans uppdrag och läroplanens mål ska barnen ges möjlighet att utmanas i lek och samarbete.

Innehåll

Strävansmål:

  • Barnen ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.  
  • Barnen ska utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Genom leken ska barnet utmanas i det socialt samspelet. Barnet ska utveckla förståelse för gemensamma regler och känna samhörighet

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Det är alltid en pedagog som planerar och leder de organiserade lekarna tillsammans med barnen. Alla barn som vill är välkomna att delta och antalet skiftar mellan 5-16. Antalet pedagoger som deltar beror på hur många barn som är delaktiga. 

Förberedelser:

Det är viktigt att jag som pedagog kan lekarna och vilka regler som finns. Jag är lyhörd och lyssnar in vad barnen är intresserade av att leka och är öppen för att möta barnens önskemål. 

Aktiviteter:

Genom ringlekar som en bonde i vår by och hunden och benet ges barnen möjlighet att följa genensam regler samt att känna tillhörighet. Barnen får möjlighet att utveckla förmågan till turtagning och rättvisa. 

Motoriska lekar som under hökens vingar kom och vad är klockan farbror lejon som är mer fria lekar med olika regler ges barnen möjlighet att vara med och skapa gemensam regler. Barnen ges möjlighet att utveckla självständighet och utvecklar bla förståelse för språk och matematik. 

Efterarbete:

Vid samlingar och matsituationer samtalar vi om den utförda aktiviteten. Vi fångar barnen när dem själv börjar samtala om de dem upplevt samt att vi vid vissa tillfällen fotar och skriver ut så barnen själv kan reflektera över leken. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: