Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden - då-tid, nu-tid, fram-tid.

Skapad 2017-02-15 14:03 i Hamburgsundskolan Tanum
Hur levde de första människorna? Hur såg människorna ut på forntiden? Vad åt de? Hur bodde de?
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Under denna period skall vi lära oss vad forntiden innefattar och de olika tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Hur levde de första människorna av samlande och jakt? Hur lärde de sig bruka jorden, vilka husdjur hade de och hur bodde och klädde de sig? Vi lär oss vad de hade för verktyg och vapen. Vilka gudar de trodde på. Hur de handlade med andra människor. Vi lär oss också om hur de kommunicerade förr i tiden och hur gamla de första hällristningarna och runskrifterna är. Vi kommer också kolla på nutid och framtid, samt teorin om jordens skapelse Big Bang.

Innehåll

Syfte:

Centralt innehåll:

Konkretisering av mål:

Arbetssätt:

Vi tittar på filmer.

Vi forskar på internet.

Vi läser i böcker.

Vi gör bild- och skrivuppgifter.

Vi gör en tidslinje.

Vi fantiserar om hur framtiden kan se ut.

Vi skapar miniatyrer kring saker som fanns i forntiden, t.ex hus, mat, kläder, vapen m.m.

 

 

Bedömning:

Att jag kan läsa en tidslinje/ kunna göra en egen tidslinje om mitt eget liv.

Att jag vet vilken tidsordning de olika tidsbegreppen kom.

Att jag kan göra jämförelser hur människorna levde under de olika tidsperioderna och vilka olika redskap de hade.

Att jag kan se människan/samhällets utveckling och fantisera om möjlig utveckling av vårt samhälle.

 

 

 

Dokumentation:

Att muntligt berätta vad du kan.

Att redovisa kring ditt arbete för klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: