Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa skönlitteratur: "Apstjärnan" av Frida Nilsson

Skapad 2017-02-15 14:56 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 5 Svenska
"När jag var nio blev jag adopterad av en gorilla. Det hade jag inte bett om. Jag blev det ändå". Så börjar den spännande boken "Apstjärnan" som du snart ska få läsa och samtala om.

Innehåll

Syfte

För att bli en bra läsare måste du läsa mycket. Om du läser mycket och dessutom väljer att läsa olika typer av böcker utvecklar du din ordkunskap, din kunskap om världen och din kunskap om texters uppbyggnad. Du som har stort ordförråd och god omvärldskunskap har lättare att läsa och förstå svåra texter eftersom du redan kan så många ord. 

Undervisningen i detta arbetsområde ska leda till att du utvecklar din läsförståelse och din förmåga att reflektera över det du läst.

Mål för arbetsområdet

 • Du ska kunna samtala om texten tillsammans med andra.
 • Du ska kunna göra kopplingar mellan några olika händelser i boken och egna erfarenheter.
 • Du ska kunna reflektera över olika händelser i boken.
 • Du ska kunna sammanfatta handlingen i boken.
 • Du ska kunna skriva en bokrecension. 

Bedömning 

 • hur du samtalar om boken i grupp (hur väl du lyssnar på andra och bidrar med egna tankar och reflektioner).
 • hur du sammanfattar handlingen i boken.
 • hur du för reflekterar och drar egna slutsatser. 
 • hur du kan göra kopplingar mellan det du läser i boken och dina egna erfarenheter och upplevelser.
 • hur du skriver en bokrecension. 

Undervisning

* Du ska få läsa boken "Apstjärnan" både i skolan och hemma.
* Du ska få delta i boksamtal tillsammans med några av dina klasskompisar. 
* Du ska få skriva en bokrecension och sammanfatta boken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: