Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet och ideologi

Skapad 2017-02-15 15:11 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap
Femte momentet i samhällskunskapen för SaBet16.

Innehåll

Ni ska under veckorna mellan sportlovet och påsklovet (v9-14) jobba med identitet och ideologier.

Första och andra veckan kommer att ägnas åt genomgång samt förberedelser.

 

Därefter ska ni få arbeta i par och redogöra för följande två punkter:

1. Vad formar vår identitet?

2. Jämför ideologierna socialism, konservatism och liberalism.

 

Arbetet redovisas genom muntlig redovisning inför helklass.

I samband med redovisningen lämnar ni in ett skriftligt material till mig på max 1sida per uppgift.

Materialet ska mailas till peter.ingemansson.annarp@analys.urkund.se

 

Utgångspunkt från digilär.se

Vad är min identitet? 3kapitel

Ideologierna. 4kapitel

Uppgifter

 • Identitet och Ideologier

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: