Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3 Återberättande texter

Skapad 2017-02-15 15:18 i Nåntunaskolan Uppsala
Återberättande texter år 3
Grundskola 3 Svenska
Vi ska arbeta med återberättande texter.

Innehåll

 

Så här kommer vi att arbeta.

Du ska få lära dig hur händelser kan ordnas i tidsordning med hjälp av tidsord. Du lär dig att använda verbformen preteritum, alltså dåtid och bygga ut meningar. Vi ska tillsammans planera och skriva en återberättande text. Du kommer att få planera och skriva en återberättande text. 

Så här kommer arbete att bedömas.

Jag kommer ge feed back på dina texter, att du har varierat tidsord, verb i dåtid samt händelserna i tidsordning.

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

 

 

(Syfte, Centralt innehåll, Kunskapskrav)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3

Matriser

Sv
LPP Nåntunaskolan mall (här skriver du in områdets namn)

Rubrik 1

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt

Sv
Självskattning elev

Ledsen gubbe
Osäker gubbe
Glad gubbe
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: