Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO- insekter och spindlar

Skapad 2017-02-15 17:24 i Skuttunge skola Uppsala
Tematiskt NO-arbete med insekter och spindlar
Grundskola F – 3 Svenska Bild NO (år 1-3)
Under några veckor ska du, genom ett tematiskt arbetssätt, få lära dig mer om insekter och spindlar.

Innehåll

Innehåll

Vi ska läsa om:

olika insekter och spindlar och lära oss om:

 • hur de kan grupperas
 • föda
 • fortplantning
 • överlevnad
 • fiender
 • nyttodjur
 • levnadsförhållanden

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • se fyra avsnitt ur Kaxiga kryp från Sli.se .
 • se en faktafilm om spindlar.
 • lära oss skillnaden om olika insekter och spindlar.
 • läsa faktaböcker
 • arbeta med VÖL
 • skriva faktatexter om insekter
 • undersöka insekter i vår närmiljö
 • måla insekter och spindlar

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • aktivt delta vid genomgångar, filmer och bildspel
 • samarbeta med andra
 • redovisa med faktatexter på ipad

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: