Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper

Skapad 2017-02-15 22:30 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbetsområde ska ni få lära er identifiera olika texttyper, lära er skillnader mellan dem, hur de är uppbyggda och vad som är speciellt för varje texttyp.

Innehåll

Syfte

Att veta hur olika texttyper är uppbyggda och vad som skiljer dem är något som ni kommer att ha nytta av både inför de Nationella Proven men också inför fortsatta studier. 

Alla texttyper har olika kännetecken, skrivs på olika sätt och har olika mottagare. Alla dessa faktorer är avgörande att känna till för att kunna skriva texterna på ett korrekt sätt. Vi kommer att träna på att kunna identifiera de olika texttyperna samt träna på att skriva flera olika texter av olika slag. Saker vi kommer att titta extra på är bl.a. mottagare, formellt och informellt språk samt uppbyggnad av de olika texttyperna.

Ni kommer att få träna er på att skriva: brev, krönika, referat och novell. Varje uppgift kommer att vara specificerad i sitt upplägg, och kommer att läggas in på Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Texttyper

E
C
A
Skriva olika typer av texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Brev
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Krönika
Eleven kan /.../ diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för... diskussionerna framåt. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor /.../ Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan /.../ diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för... diskussionerna framåt. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor /.../ Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan /.../ diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor /.../ Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Referat
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor /.../ Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor /.../ Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor /.../ Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Novell
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: