Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompassens Norden

Skapad 2017-02-16 07:24 i Kompassenskolan Öckerö
Vi kommer att arbeta med Nordens geografi samt de nordiska språken.
Grundskola 6 Geografi Svenska
Du kommer nu att få lära dig mer om Norden. De delar du ska få ta del av är geografi, flagga, språk, miljö och natur

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall utveckla din förmåga att kunna namnge olika städer, hav och berg i Norden.
Du ska få kunskap om de olika nordens språk.
Du skall utveckla din förmåga att se skillnader och likheter mellan de olika nordiska ländernas natur och kulturlandskap

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • aktivt delta i klassdiskussionerna
 • arbeta aktivt med ditt eget arbete om Norden
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska språken

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • titta på filmer och diskutera kring dessa
 • läsa i läroböcker
 • göra ett eget Norden-arbete i form av en bok
 • arbeta med namngeografi
 • lyssna på de olika språken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: