Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buchprojekt: Die Vampirschwestern

Skapad 2017-02-16 09:20 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Bokprojekt: Die Vampirschwestern, åk3-4
Grundskola 2 – 4 Modersmål
Bokprojekt: Du läser boken "Die Vampirschwestern" och skriver en läslogg i samband med detta; lär dig lässtrategier; du skriver en egen kapitel eller berättelse om vampyrsystrarna. Du tittar på filmen och jämfor den med boken. Du skriver även en recension.

Innehåll

        Modul

Im Unterricht

Hausaufgabe

Stempel

1

●Vampirschwestern Intro

Was sind Vampire?

1)     Im Buch lesen

2)     Aufgaben beantworten

3)     Basiswissen Rechtschreibung

 

2

● Vampirschwestern

Was ist bis jetzt passiert?

Diskussion

 

1)     Im Buch lesen

2)     Aufgaben beantworten

3)     Basiswissen Rechtschreibung

 

 

3

● Vampirschwestern

Meinung äußern; Was ist gut / schlecht und warum

Wie sagt man seine Meinung/kritisiert?

Adjektive

1)     Im Buch lesen

2)     Aufgaben beantworten

3)     Basiswissen Rechtschreibung

 

 

4

● Vampirschwestern

Wie läuft es mit dem Lesetagebuch?

Was sind Lesestrategien?

Kapitel schreiben

 

1)     Im Buch lesen

2)     Aufgaben beantworten

3)     Basiswissen Rechtschreibung

 

 

5

●Vampirschwestern

Text über Fledermäuse

Textsorten

Fiktion

1)     Im Buch lesen

2)     Aufgaben beantworten

3)     Basiswissen Rechtschreibung

 

 

6

● Vampirschwestern

Der Film

1)     Im Buch lesen

2)     Aufgaben beantworten

3)     Meinung zum Film aufschreiben

 

 

7

● Vampirschwestern

Was ist eine Rezension

Film und Buch vergleichen

 

1)     Im Buch lesen

2)     Aufgaben beantworten

3)     Kapitel zu Ende schreiben

 

 

8

●Vampirschwestern

Rezension schreiben

Abschluss und Auswertung

1)     Im Buch lesen

2)     Aufgaben beantworten

3)     Basiswissen Rechtschreibung

 

 

 

Lernziele:

Ich kann ein Buch lesen und verstehe es.          

□ Ich kann ein Kapitel schreiben.                             

Ich kann eine Rezension schreiben.  

□ Ich kann einen Film sehen, verstehen und zusammenfassen.

Ich kann erzählen, was in einem Text passiert.                                    

Ich kann Textsorten auseinanderhalten.

□ Ich kann fiktive und Sachtexte erkennen.

Ich kann die Wortarten.

□ Ich kann einige Rechtschreib- und Grammatikregeln.

Das habe ich auch noch gelernt:

________________________________________________________

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: