Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom till Sverige

Skapad 2017-02-16 09:22 i Bårslövs skola Helsingborg
Arbetsområde kring den kristna kyrkans uppdelning, de olika kristna inriktningarna och de traditionella kristna riterna.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Kristendomen finns i nästan hela världen. De tre stora grenarna, katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan, har under historien utvecklats sida vid sida. I detta arbetsområde ska du få lära dig mer om likheter och skillnader mellan grenarna, och vad det var som gjorde att de kristna valt olika vägar att utöva sin tro.

Innehåll

Mål och syfte

Under arbetsområdet som fokuserar på de tre stora kristna grenarna kommer du att få utveckla dina kunskaper om de tre kristna grenarna, och vad som skiljer dem och vad som är gemensamt. Du ska också få utveckla dina kunskaper hur kristendomen startade, och om de samhälleliga förändringar som lett till uppdelningen i tre tydligt åtskilda grenar.

Undervisning

Du kommer under arbetsområdet att få föreläsningar om de olika kristna grenarna. 
Du kommer att få delta i diskussioner om utvecklingen och se undervisande filmer.

 

 

Bedömning

För att visa att du har fått kunskaper om de tre kristna grenarna kommer du att få ett prov där du ska visa att du har lärt dig:

 - När, var och hur kristendomen kom till Sverige
 - Det som är speciellt för de tre grenarna (t ex heliga handlingar)
 - Vad som orsakade splittringarna
 - Var i världen de tre grenarna finns

- Typiska högtider för kristendomen

- De olika delarna i en kyrka

- Vilka de olika sakramenten är. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: