Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Travel Project Year 7

Skapad 2017-02-16 10:22 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 8 Engelska
You and your classmate will plan and present a trip to an English-speaking country. Where would you like to go?? And what would you like to do?

Innehåll

You are going to plan and present a trip to an English-speaking country. Where would you like to go?

 

- Tell us shortly about the country.

- Why did you choose this place?

- How long is the flight? What does it cost?

- Are there any historic sites or tourist attractions? Tell us about at least three things that you are going to do.

 

Make a presentation in “Google Presentationer” with pictures and facts about your trip. You are going to work in pairs and present your work for some of your classmates. You should talk for at least 2 minutes each.

Extra (do only if you have time left):

Add to the presentation:

- Where are you going to stay? How much is the hotel/hostel?

- Find restaurants where you want to eat. What kind of food do they have? How much does it cost?

 

 

Your teacher is going to assess: your speaking skills, how good your presentation is and your culture knowledge of the country you have worked with. 

In the end of the project you are also going to do some tasks which test you reading, listening and writing skills.

Matriser

En
5. Assessment Matrix for English Year 7

Inte nått målen för E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Kunde inte bedömas vid detta tillfälle
Tala
Du behöver utveckla din förmåga att prata enkelt och begripligt om olika ämnen.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande. Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga. Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Skriva
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar. Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd. Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar. Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd. Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd. Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Lyssna
Du behöver utveckla din förmåga att förstå tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo och visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet. Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska. Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo och kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå. Du förstår och kan arbeta efter instruktioner. Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo och kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska. Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner. Du förstår talad engelska väl.
Läsa
Du behöver utveckla din förmåga att förstå engelska i text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i enklare texter. Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser. Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl. Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Kommunikations-metoder
Du kan välja och använda några metoder som gör att du blir förstår och förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar och lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du blir förstår och förstådd på ett bra sätt när du pratar och lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du blir förstår och förstådd på ett mycket bra sätt när du prata och lyssnar.
Realia
Kunskaper om kultur och traditioner i engelskspråkiga länder
Du visar att du kan en del om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska används.
Du visar att du har djupare kunskaper om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska talas.
Du visar att du har nyanserade kunskaper, dvs kan mycket om kultur och traditioner och kan dra slutsatser och göra jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: