Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik intervju

Skapad 2017-02-16 10:44 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola F – 6 Musik
Intervjua en vuxen om musiken när han/hon växte upp.

Innehåll

 

Du ska gör en intervju med en vuxen om musiken när han/hon växte upp.

 

Du ska sen reflektera över skillnaden då och nu.

Du ska sen fundera på varför det är så.

 

Läxa!

du har 2 veckor på dej att lämna in uppgiften till mig.

 

 

Uppgifter

 • Intervju frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik år 6 Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SJUNGA
Förmåga att sjunga i olika former och genrer
Du deltar i gemensam sång.
Du deltar i gemensam sång och kan följa rytmen och hålla tonhöjden.
Du sjunger så säkert att gruppens gemensamma prestation höjs. Du spelar med god tajming och passande karaktär.
SPELA
Förmåga att spela i olika former och genrer
Du deltar i spel av enkla melodier, bas- och slagverksstämmor. Du bidrar till ackompanjemang på ett ackordinstrument.
Du spelar delar av enkla melodier, bas- och slagverksstämmor. Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter mellan några få ackord med flyt.
Du spelar enkla melodier, bas- och slagverksstämmor. Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter smidigt mellan flera ackord. Du sjunger med god tajming och passande karaktär.
SKAPA, GESTALTA OCH KOMMUNICERA
Förmåga att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
Utifrån enkla musikaliska mönster deltar du i att skapa kompositioner, Du deltar i att kombinera musik med andra uttrycksformer.
Utifrån enkla musikaliska mönster bidrar du till att skapa kompositioner som har en fungerande form. Du bidrar till att kombinera musik med andra uttrycksformer så att de väl samspelar.
Utifrån enkla musikaliska mönster skapar du kompositioner som har en fungerande form. Du kombinerar musik med andra uttrycksformer så att de väl samspelar.
ANALYSERA OCH SAMTALA
Förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Du reflekterar över och resonerar om ditt eget och dina klasskamraters musicerande
Du reflekterar över och resonerar om ditt eget och dina klasskamraters musicerande. Du bidrar till att ge förslag som leder till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du reflekterar över och resonerar om ditt eget och dina klasskamraters musicerande. Du ger förslag som leder till att det musikaliska arbetet utvecklas.
ANALYSERA OCH SAMTALA
Förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Du uttrycker dina musikupplevelser. Du kan ge exempel på några musikaliska genrer.
Du uttrycker dina musikupplevelser och kan berätta om varför du tycker om eller inte tycker om en viss musik. Du känner igen och kan ge exempel på flera musikaliska genrer.
Du uttrycker dina musikupplevelser och sätta dem i ett historiskt/kulturelltsammanhang. Du känner igen och kan ge exempel på flera musikaliska genrer samt kan sätta dem i ett historisk/kulturellt sammanhang.
ANALYSERA OCH SAMTALA
Förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Du känner till några instrument från olika grupperna slagverk, blåsinstrument, stränginstrument eller tangentinstrument.
Du kan placera in några instrument i grupperna slagverk, blåsinstrument, stränginstrument eller tangentinstrument.
Du har så god kännedom om instrument att du kan placera in vilket instrument som helst i grupperna slagverk, blåsinstrument, stränginstrument eller tangentinstrument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: