Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP- Kristendomen

Skapad 2017-02-16 11:02 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
En Lpp som behandlar området Kristendomen i religionsundervisningen i skolår 5.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Ett arbetsområde där du kommer att få lära dig hur kristendomen kom till Sverige och grunderna inom kristendomen och den tro som ligger till grund för vårt västerländska samhälle.

Vem var Jesus?

Vilka olika riktningar finns det inom kristendomen?

Vad betyder det egentligen att vara kristen?

Innehåll

Kristendomen V 9-16

Syfte:

Utveckla elevernas kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.
Ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
Stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.


Du ska kunna:

Redogöra för kristna ceremonier, bl a dop, konfirmation, bröllop och begravning
Redogöra för kristna högtider och varför de firas
Återge någon berättelse ur såväl Gamla som Nya testamentet
Olika föremål som finns i kyrkan och vad de symboliserar
Göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för människor förr och nu
Hur de tre kristna grenarna - protestantiska kyrkan, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan skiljer sig åt
Delge andra dina åsikter kring etiska frågor samt kunna respektera kamraters synpunkter

Arbetssätt:

Vi jobbar utifrån boken Puls Religion
Vi ser på film
Vi diskuterar
Läser tillsammans och i mindre grupper
Genomgångar

Bedömning:

Diskussioner
Deltagande på lektioner
Prov
Samtal i smågrupper

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6

Matriser

Re
LPP- Kristendomen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Eleven har grundläggande kunskaper om: Ansgar, vem han var, vad han gjorde i Birka och hur hans resa påverkade människorna i Birka. Hur det gick till att bygga en kyrka under 1100-talet. Ord som kyrkoherde, socken, tionde, domkyrka och påve. Livet i ett medeltida kloster och hur munkar och nunnors kunskaper påverkade andra människor.
Eleven har goda kunskaper om: Ansgar, vem han var, vad han gjorde i Birka och hur hans resa påverkade människorna i Birka. Hur det gick till att bygga en kyrka under 1100-talet. ord som kyrkoherde, socken, tionde, domkyrka och påve. Livet i ett medeltida kloster och hur munkar och nunnors kunskaper påverkade andra människor.
Eleven har välutvecklade kunskaper om: Ansgar, vem han var, vad han gjorde i Birka och hur hans resa påverkade människorna i Birka. Hur det gick till att bygga en kyrka under 1100-talet. ord som kyrkoherde, socken, tionde, domkyrka och påve. Livet i ett medeltida kloster och hur munkar och nunnors kunskaper påverkade andra människor.
Förståelse
Eleven för enkla och till viss del motiverade resonemang som visar på enkla samband mellan nutid och dåtid.
Eleven för utvecklade och relativt väl motiverade resonemang som visar på samband mellan nutid och dåtid.
Eleven för välutvecklade och väl motiverade resonemang som visar på samband mellan nutid och dåtid.
Analys
Eleven deltar i samtal och diskussioner genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Eleven deltar aktivt i samtal och diskussioner genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.
Eleven deltar aktivt i samtal och diskussioner genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl och för det vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: