Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollprojekt!

Skapad 2017-02-16 12:43 i Gladan Haninge
Förskola

Innehåll

 

Efter höstens projekterande kring barnens intresse för troll väljer vi nu att fördjupa oss. Det var trollen i de olika sagorna som gjorde barnen nyfikna till en början ( b la bockarna bruse och Petter och hans fyra getter). Vi har varit inne på många spår under höstterminens gång som t ex:

Vart bor trollen?

Vad äter de?

Hur ser de ut?

Hur luktar de?

Utifrån barnens tankar, teorier och fantasier så har vi gjort olika tillägg i miljön. Vi upplever med alla våra sinnen!

På en vinterpromenad till "troll-skogen" hittade vi en trollfamilj i snön som gärna ville följa med oss tillbaka till förskolan då det blivit så kallt i skogen. Vi tog med trollen och barnen har många tankar och idéer kring hur vi ska ta hand om dem och vad de behöver.

De spår som barnen visat störst intresse för och som vi pedagoger märker hela tiden har varit levande är deras intresse för sagor. Vi har hela tiden lånat böcker på biblioteket om troll. Barnen tar också med sig egna troll-böcker hemifrån. I vår KUB, som under en period förvandlats till trollskog, sitter barnen ofta och berättar egna sagor för varandra om troll.

Vi vill nu under vårterminen försöka utveckla intresset för sagor tillsammans med de digitala verktyg som barnen har tillgång till i den dagliga verksamheten. Vi låter våra qr-koder leva kvar i verksamheten som ett tillägg i miljön. Genom att använda qr-koder ges barnen ytterligare en möjlighet att utforska och använda sig av digitala verktyg vilket ökar barnens nyfikenhet och lust till att lära.

 Den pedagogiska miljön ska inspirera och locka till lek och lärande. Leken ska stimulera barnens fantasi och kreativitet.

 

Syfte:

att i vårt projekterande tillföra ikt/multimedia som ett av de 100 språken och se till att den digitala tekniken ska finnas tillgänglig och vara ett komplement till de andra språken och på så sätt vara en naturligt tillägg i den dagliga verksamheten

Mål:

att alla barnen ska ges möjlighet till att på ett lustfyllt sätt bekanta sig med de digitala verktyger som vi använder oss av i verksamheten utifrån en individanpassad nivå.

 

.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: