Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-02-16 12:52 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 1 Matematik
Matematik åk 1

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik åk 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Din förmåga:
- att kunna läsa och skriva siffrorna 0-9 samt förstå deras värde.
Jag kan till viss del läsa och skriva siffrorna samt förstå deras värde.
Jag kan läsa och skriva samt förstå siffrorna.
Jag kan med säkerhet läsa och skriva samt förstå siffrorna.
Din förmåga:
- att addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
Jag kan till viss del addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
Jag kan med säkerhet addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
Din förmåga:
- att se ett mönster och fortsätta på det.
Jag kan till viss del se ett mönster och fortsätta på det.
Jag kan se ett mönster och fortsätta på det.
Jag kan med säkerhet se ett mönster och fortsätta på det.
Din förmåga:
- att förstå likhetstecknets betydelse.
Jag kan till viss del förstå likhetstecknets betydelse.
Jag kan förstå likhetstecknets betydelse.
Jag kan med säkerhet förstå likhetstecknets betydelse.
Din förmåga:
- att använda och förstå begrepp som större/mindre, fler/färre, etc.
Jag kan till viss del förstå och använda de begrepp vi gått igenom.
Jag kan förstå och använda de begrepp vi gått igenom.
Jag kan med säkerhet förstå och använda de begrepp vi gått igenom.
Din förmåga:
- att namnge olika geometriska former, kvadrat, cirkel, triangel, rektangel.
Jag kan till viss del namnge de olika geometriska formerna som vi har gått igenom.
Jag kan namnge de olika geometriska formerna som vi har gått igenom.
Jag kan med säkerhet namnge de olika geometriska formerna som vi har gått igenom.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: