Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmskapande

Skapad 2017-02-16 13:08 i Västra Berga skola Helsingborg
Ett projektarbete där eleverna i år 6 får göra en enkel rörlig film om ett avsnitt i vår svenska historia. Vi arbetar i programmet Movie Maker Live för att redigera filmen. Arbetet kommer att pågå under en stor del av vårterminen i år 6.
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska som andraspråk
Ni kommer att få prova på att skapa en film då ni ska skiva manus, genomföra filmandet och därefter presentera för klassen.

Innehåll

Mål i läroplan och kursplaner

Konkreta mål

 • Du ska tillsammans med några kamrater planera en film.
 • Filmen ska ha en röd tråd, med början, mitten och slut.
 • Du ska kunna filma med en iPad.
 • Du ska lära dig de mest grundläggande funktionerna i iMovie.
 • Du ska delta i arbetet med att redigera filmen i iMovie.
 • Du ska kunna skriva texter till bilderna, t.ex. förtext, eftertext och text till några bilder.
 • Du ska kunna komma med förslag till vad filmen ska handla om, hur ni lägger upp arbetet, visa att du tar ansvar och deltar aktivt i arbetet med filmskapandet.
 • Du visar att du kan bidra med idéer till ljud som ska användas i filmen, samt deltar i det arbetet.

Undervisning

 1. Vi kommer tillsammans att prata om vad en film kan handla om. Du kommer också lära dig nya ord och begrepp. Vi tittar på en kortfilm.

 2. Du ska tillsammans med några klasskamrater göra en kortfilm. Ni börjar med att bestämma vad er film ska handla om.  

 3. Därefter gör ni ett manus, på filmens alla delar. Tänk på att ni ska ha en tydlig start i filmen, mitten och slut. I början av filmen ska ni tänka på att väcka intresse, presentera personer och miljö. Tänk efter hur det brukar göras i filmer! I mitten är själva handlingen, hur den byggs upp, hur handlingen leder till slutet av filmen.
 4. När ni har filmat ska filmen redigeras.

 5. Arbetet avslutas med att vi har filmvisning.

Bedömning

Du kommer att bedömas på din delaktighet i arbetet från början till slut. Du ska visa att du tar aktiv del i arbetet. Se lägsta kunskapskrav för år 6 här.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: