Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsutflykt

Skapad 2017-02-16 13:52 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: utifrån barnens överenskommelser/undervisningsfokus och förskolans läroplan/Funktionell kvalitet upprättas denna PP. För att barnen ska få det de har rätt till och därmed kunna utvecklas i sin fulla potential.

Innehåll

Strävansmål:

Syftet och målet med lek i skogen är att vi vill utveckla barnens intresse för naturvetenskap och teknik samt utveckla den motoriska fömåga.

VAD ska undervisningen utmana.

Barnens ska utmanas i förmågan att utforska, ställa frågor och samtala om naturkunskap samt utmanas i sin förståelse i hur natur och samhälle påverkar varandra.

Barnen ska även utmanas i sin förmåga till att leka och lära.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Vi försöker i största möjliga mån att dela upp upp barngruppen. Ibland går hela gruppen till skogen, men för det mesta går två av tre grupper g iväg tillsammans med två pedagoger till en närliggande skog. 

Förberedelser:

Under samlingen förbereder vi barnen genom att berätta att vi ska gå till skogen och vad vi ska göra i skogen. Vi använder bilder som stöd för att tydliggöra för barnen Vad vi ska göra. 

Aktiviteter:

Vi kommer att erbjuda barnen en samlingsritual därefter kommer barnen att få leka fritt. Barnen ska själva få avgöra Vad de vill göra i skogen och pedagogerna kommer att vara där barnen befinner sig och utmana barnen utifrån deras förmåga..Under utflykten kommer vi ätt ta bilder till reflektion och dokumenation. Ett genomgående tema vi har under utflykten är att synliggöra naturens förändring vid årstiderna.

Efterarbete:

Vi kommer att ta bilder på barnens upptäckter  och utforskande under skogsutflykten. Vi kommer sedan samtala i grupp och enskilt om Vad vi gjort medan vi tittar på bilderna tillsammans. Sedan kommer vi att göra en lärlogg.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: