Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska F-klass

Skapad 2017-02-16 14:15 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Arbete med bokstäver och annan svenska i förskoleklass
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska
I förskoleklass kommer du att få möjlighet att lära dig bokstäver, delta i samtal, diskussioner och prata inför klassen. Du kommer att få prova på ASL, språklekar och språkövningar.

Innehåll

Målet med verksamheten enligt Lgr 11

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar nyfikenhet och intresse för läsning och skrivning. Undervisningen ska också utveckla att eleverna kan kommunicera på ett förståligt sätt.

  • att väcka nyfikenhet för att skriva och läsa
  • upptäcka hur vi har användning av språket i vår vardag
  • utöka ordförrådet

 

Konkretiserade mål i F-klass

Vi kommer att ge barnen möjlighet att utvecklas inom våra arbetsområden genom rim, lek och IT som ASL och språkappar. 

Barnen ges möjlighet att lära sig bokstävers namn, utformning och olika ljud.

Få möjlighet att utveckla sin förmåga att berätta så att andra förstår, både inför gruppen och enskilda kamrater eller vuxna.

Verksamhetens innehåll

Vad? Vilka arbetsområden?

ASL - att skriva sig till läsning

Arbete med bokstäver. Erbjuda läsning till de som kommit långt.

Vi tränar på att lyssna och berätta både tillsammans i samlingar och enskilt.

 

Hur?

Vi jobbar veckovis med en bokstav utefter ASL ordning. Barnen får forma bokstaven med hand, naturmaterial och spårning, vi läser sagor om bokstaven och har ett finmotoriskt pyssel där bokstaven inspirerat utformningen. Varje vecka spökskriver vi och gör olika övningar utefter ASL - att skriva sig till läsning, på datorn. 2-3 gånger i veckan erbjuds eleverna språklekar i form av memory, gruppfrämjande övningar, spel etc. Minst en gång i veckan arbetar vi med appar som främjar vår språkutveckling,

Vi arbetar med återberättande på olika sätt, som exempel att måla bilder eller prata inför gruppen. Barnen får ha med sig en sak att visa och berätta om för de andra. Barnen får i uppgift att berätta om något för bara en kompis. Barnen pratar och kommunicerar med varandra och vuxna i den fria leken. Eleverna får träna på att lyssna på de andra i gruppen.

Dokumentation

Dokumentation görs genom arbete som barnet gör i Bokstavsbok, genom bloggen och lärloggen där bilder och händelseförlopp kring olika aktiviteter och lärsituationer visas. I ASL har varje elev en egen mapp där deras arbeta sparas.

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
    Lgr11
  • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
    Lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: