Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema barn i världen

Skapad 2017-02-16 14:32 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Befolkningsfrågor med inriktning på barns situation i världen idag.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi
Att växa upp i olika delar av världen kan innebära väldigt olika förutsättningar. Det finns stora skillnader i tillgång på resurser som vatten, mat och mediciner. Barns möjligheter att gå i skola varierar och många barn tvingas att arbeta istället. Flickor hindras oftare än pojkar att gå i skola och kan till och med bli bortgifta till äldre män. Det finns barn som lever på gatan och stjäl eller prostituerar sig för att klara dagen. Krig kan leda till att barn blir soldater och riskerar sina liv i väpnade strider. Vi ska granska denna typen av svårigheter med hjälp av frågeställningar.

Innehåll

Mål

Att granska aktuella omvärldsfrågor

Att analysera med hjälp av frågeställningar

Att resonera kring möjligheter och svårigheter

Att skifta perspektiv

Arbetets innehåll

Befolkningsfrågor med fokus på barns situation i världen idag

Övning i att problematisera

Fördjupning enligt särskild instruktion

Arbetssätt och redovisning

Två alternativ till fördjupning:

  1. Utgå från ett land

- Flera problem

- Situationen för barn i stort

 

  1. Utgå från ett problem

- Flera länder/världsdelar

- Problemets omfattning globalt

 

Arbetsdokument med gemensamma frågeställning:

Vad är problemet?

-Fakta, beskrivningar

-Relevanta begrepp

Varför är det ett problem?

-Orsaker till problemet

-Följder av problemet

Hur kan problemet minskas/lösas?

-Vad görs för att förbättra situationen?

-Vilka framsteg sker/har skett?

Vilka möjligheter och svårigheter finns?

-Möjligheter till fortsatta framsteg

-Svårigheter i form av hinder och problem

-Förslag på prioriteringar

 

Redovisningar sker i halvklass med arbetsdokumentet som stöd och några väl valda illustrationer.

  • Kartor, bilder eller diagram som förtydligar delar av innehållet.

Bedömning

Arbetsprocessen i form av insamling och sortering av information

Förmågan att resonera med hjälp av fakta och begrepp

Reflektion-utvärdering

Vilka möjligheter ser du med att utgå från ett arbetsdokument?

Vilka svårigheter ser du med att utgå från ett arbetsdokument?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: