Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hus

Skapad 2017-02-16 14:57 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Vi har ett byggrum på vår avdelning med massor av material för att bygga med men vi upplever att de inte riktigt kommer igång. Kan vi inspirera barnen att börja skapa? Vi provar att besöka alla barnens hus med hjälp av Google Maps, skriva ut bilder på husen och sätta upp dem på väggen för att testa om barnen kanske kan bygga sitt eller kompisens hus.

Innehåll

 VAD gör vi?

Vi använder oss av Google Maps och besöker alla barnens hus. En del hus finns inte fotograferade på gatunivå utan vi ser dem ur fågelperspektiv

Vi sätter upp bilder på väggen

Vi samlar olika sorters klossar, masonitebitar, kartong, träklossar, mjuka klossar, playmofigurer osv i byggrummet 

 

VARFÖR gör vi det?

Vi vill inspirera barnen att konstruera, fantisera och skapa ensamma och i grupp. Att kunna se på en bild och överföra det till en modell i verkligheten och att använda sig av antal, former, högt, lågt osv är alla viktiga delar i matematiken.

Vi vill även skapa möjlighet till samtal kring bilderna, vad har du för färg på ditt hus? Vad många fönster du har! 

Vi vill berika barnens ordförråd genom att prata om "resan" på Google. Vi åker långt, ni bor nära, ska vi fortsätta framåt eller sväng höger/vänster osv

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: