Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FR 9: Test chapitre 2

Skapad 2017-02-16 15:01 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kom ihåg att koppla rätt ämne till din planering!
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Nu är det dags för vårterminens första kapiteltest. Det vardagliga och välbekanta området vi har arbetat med är: utbildning, praktik och arbete.

Innehåll

Konkretiserade mål

 • Läsförståelse (träna genom att läsa texterna i kap 2a-c)
 • Ord/ uttryck/fraser (kap 2a-c)
 • Fakta om Elfenbenskusten (s. 34-35, Textboken)
 • Grammatik (sidhänvisningarna är till Textboken, repetera även övningarna vi gjort i Övningsboken)

-Futur simple (s. 26 + s. 96)

-Il faut (s. 26)

-Presens av connaitre och lire (s. 26 och 32)

-Imparfait (s. 32 + s. 93)

 

Undervisningen

Vi har arbetat med texter, hörförståelse, muntlig interaktion, redogörelse av text o.s.v. där du både under lektionstid, och som läxa, har haft möjlighet att träna på och visa dina kunskaper av ovanstående moment. Den muntliga interaktionen kommer inte att bedömas i detta prov, utan den bedöms kontinuerligt i undervisningen, men undantag för det nationella provet.

Bedömning

Bedömning av dina kunskaper sker kontinuerligt under lektionstid. Men du kommer nu att få ett skriftligt prov som stämmer av dina kunskaper. Kunskaper som rör ordförråd och grammatik handlar om att förbättra både den egna produktionen och receptionen. Utan dessa delar är det både svårt att förstå och göra sig förstådd, men inga av dessa två delar finns med i kunskapskraven.

 

Fyra områden bedöms:

-läsförståelse

-ordförråd

-grammatik

-faktakunskaper om ett fransktalande område

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris, kapitel 2

Reception

1
2
3
4
Läsförståelse
Du har ännu inte nått nivån för lägsta kunskapskravet. Eller saknas bedömningsunderlag. Du behöver träna mycket mer på att läsa olika typer av enklare texter. 0-3 poäng
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i enkelt språk i korta, enkla texter. Du behöver träna mer på att läsa olika typer av enklare texter. 4-6 poäng
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter. Du behöver träna lite till på att läsa olika typer av enklare texter. 7-9 poäng
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter. Fortsätt läsa olika typer av enklare texter. 10-12 poäng

Grammatik och ordförråd

Kunskaper som rör ordförråd och grammatik handlar om att förbättra både den egna produktionen och receptionen. Utan dessa delar är det både svårt att förstå och göra sig förstådd, men inga av dessa två delar finns med i kunskapskraven.
1
2
3
4
Grammatik
Du visar ännu ingen eller mycket lite kunskap om grammatiska strukturer i det franska språket. Eller saknas bedömningsunderlag. Du behöver träna mycket mer på grammatiken. 0-11 poäng
Du har tillgodogjort dig grammatiska strukturer i det franska språket men med en hel del fel. Du behöver träna mer på grammatiken. 12-23 poäng
Du har tillgodogjort dig grammatiska strukturer i det franska språket men med några fel. Du behöver träna lite till på grammatiken. 24-32 poäng
Du har tillgodogjort dig grammatiska strukturer i det franska språket nästan felfritt. Du behöver repetera grammatiken ibland för att inte glömma. 33-38 poäng
Ordförråd
Du visar ännu inte att du lärt dig några vanliga ord och uttryck. Eller saknas bedömningsunderlag. Du behöver träna mycket mer på ord och uttryck. 0-5 poäng
Du har lärt dig några vanliga ord och uttryck. Du behöver träna mer på ord och uttryck. 6-10 poäng
Du har lärt dig många vanliga ord och uttryck. Du behöver träna lite till på ord och uttryck. 11-15 poäng
Du har lärt dig de flesta vanliga orden och uttrycken. Fortsätt lära dig nya ord och uttryck. 16-18 poäng

Realia

1
2
3
4
Fransktalande område
Du har ännu inte nått nivån för lägsta kunskapskravet. Eller saknas bedömningsunderlag. Du behöver lära dig mycket mer om Elfenbenskusten.
Du kommenterar i mycket enkel form några företeelser i Elfenbenskusten där franska talas. Du behöver lära dig mer om Elfenbenskusten.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i Elfenbenskusten där franska talas. Du behöver lära dig lite till om Elfenbenskusten.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i Elfenbenskusten där franska talas. Utöka dina kunskaper om franskspråkiga områden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: