Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English for Killerwhales, spring 2017

Skapad 2017-02-16 15:56 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola F – 9 Engelska
Du ska få utveckla din förmåga att: * förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, * formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Jag bedömer din förmåga:
* och visa att du kan förstå tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo,
* och visa att du kan förstå enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
* du kan formulera dig i muntliga framställningar av olika slag,
* du kan formulera dig i skriftliga framställningar av olika slag

Jag bedömer dina förmågor när du läser, lyssnar, skriver och pratar i klassrummet i de aktiviteter vi genomför under lektionstid samt när du och jag diskuterar hur du arbetar med dina uppgifter.
 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att öva din förmåga att utveckla följande muntligt och skriftligt: 
* utöka ditt ordförråd med vardagsnära ord och fraser; breakfast, fruit, vegetables, time, body, animals och preposistioner
* bygga meningar och frågor, till exempel med hjälp av fraserna; can/can't, like/don't like, got/haven't got, there is/there are och it is,  
* använda am/are/is, a/an, plural (a car- many cars) och bestämd form (the car= bilen) när du pratar och skriver.

Du kommer och öva din förmåga att: 
* läsa och förstå enkla texter anpassade till årskurs 4, visa att du förstår texterna genom att översätta till svenska och arbeta med uppgifter till texter, 
* lyssna till enkla beskrivningar, texter, samtal/intervjuer och visa att du förstår dessa på olika sätt, 
* skriva enkla texter kring det ordförråd/tema/område vi arbetar med. I dina texter arbetar vi ofta utifrån modellmeningar. 

Du kommer att arbeta enskilt och tillsammans med andra med att samtala, göra övningsuppgifter, ha glosor och text i läxa, spela olika spel, dramatisera och leka.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: