Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikiningatiden

Skapad 2017-02-16 19:18 i Lendahlsskolan Alingsås
Under veckorna 2-6 kommer vi att arbeta med Vikingtiden i bl.a. grupparbeten.
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
Du kommer under några veckor att arbeta med området Vikingatiden.

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att arbeta med området Vikingatiden. Du ska kunna berätta vad som är typiskt för vikingatiden. 

 

Konkreta mål:

När du har arbetat klart ska du kunna berätta om:

- under vilken tidsperiod vikingatiden var
- hur det var att leva under vikingatiden (som barn, kvinna och man)
- vart, varför och hur vikingarna reste
- vikingarnas tro
- vilka spår av vikingarna vi kan se idag, som t ex runsten

 

Undervisning:

Vi kommer att inleda temat med Kahoot. 

Vi kommer att lära oss om vikingatiden genom att:
-titta på fakta filmer
-läsa fakta texter från olika källor som t ex Unga fakta, NE, historia böcker och dyl.
-samtala och diskutera i stor och liten grupp
-jämföra dåtid och nutid
-hitta fördelar och nackdelar 
-lära oss olika begrepp. 

 

Begrepp som du ska kunna när arbetsområdet är avslutat är: 
- träl
- asagudar
- asgård
- midgård
- hövding
- husmor
- offra/blota
- plundring
- flotta
- ökänd 
- gästabud
- viking

Uppgifter

 • Faktatext om Vikingatiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
  Hi  C 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  C 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  C 6

Matriser

Hi Re
Vikiningtiden

1
2
3
Förmåga att hantera information
Du kan ta till dig information som du får läst för dig eller genom en film.
Du kan läsa dig till informationen själv från en källa samt från film.
Du kan läsa dig till informationen själv från flera olika källor samt från film.
Kommunikativ förmåga
Du kan samtala och diskutera i mindre grupp om den information du tagit till dig.
Du kan samtala, diskutera och presentera i en liten grupp (halvklass) den information du tagit till dig.
Du kan samtala, diskutera och presentera i en större grupp (helklass) den information du tagit till dig.
Begreppslig förmåga
Du kan förklara några olika begrepp.
Du kan förklara flera olika begrepp inom området.
Du kan förklara begreppen och använda begreppen inom området.
Analysförmåga
Du kan visa på någon likhet eller skillnad mellan dåtid och nutid.
Du kan visa på någon likhet eller skillnad mellan dåtid och nutid. Du kan också visa på någon fördel eller nackdel med dessa.
Du kan visa på några likheter och skillnader mellan dåtid och nutid. Du kan också visa på några fördelar och nackdelar med dessa.
Förmåga att ta ansvar
Du kan med viss hjälp komma igång med dina arbetsuppgifter och med viss stöd slutföra dem.
Du kommer igång med dina arbetsuppgifter och tar initiativ till hjälp för att komma vidare vid behov. Du slutför dina arbetsuppgifter.
Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter genom att använda lektionstiden väl, slutför dina arbetsuppgifter och visar att du är mån om slutresultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: