Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2017-02-16 21:27 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Med hjälp av filmer, texter och tidslinjer kommer vi att arbeta med hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt hur vi kan se spår av detta i vår tid.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska du få förutsättningar att utveckla din...

- analysförmåga genom att göra jämförelser mellan de olika tidsepokerna.

- kommunikativa förmågan genom att vi samtalar om hur människornas levnadsvillkor har förändrats över tiden.

- begreppsförmågan genom att vi utvecklar kunskaper om historiska begrepp.

-procedurförmågan genom att söka och samla fakta samt skriva en faktatext.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att...

- söka information och skriva faktatext.

- redovisa muntligt.

- använda historiska begrepp. 

- beskriva hur man kan se historiska spår i naturen.

Detta gör vi genom att...

- observationer av hur du deltar i diskussioner, kan berätta och göra jämförelser.

- ta del av dins texter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att...

- har en gemensam uppstart i F-3 med film och att vi tittar på en tidslinje.

- arbeta i expertgrupper och redovisa tidslinjens eror.

- skriva faktatext.

- muntlig redovisning.

- ser filmer och läsa berättelser.

- jämföra olika levnadssituationer.

Vi kommer även ha muntliga diskussioner, se gamla avsnitt av adventskalendern och filmer som Iceage. Ni ville också att vi skulle använda oss sv Kahoot och tipspromenad.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: