Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2017-02-17 07:50 i Furulundsskolan Halmstad
Forntiden; från "Big Bang" till vikingatiden.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Du kommer att lära dig om jordens uppkomst och människans historia på jorden. Du kommer att få lära dig om hur man kan se spår av den senaste istiden och hur det var att leva på stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Forntiden

Under arbetets gång arbetar vi för att barnen ska få se samband, helheter och sammanhang mellan de olika tidsperioderna.

Syfte

 • Reflektera över likheter och skillnader mellan olika tidsepoker.
 • Ge möjligheter att leva sig in i gångna tider och de förutsättningar som funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och samhällsklasser.
 • Ge en bakgrund för livets uppkomst.

Centralt innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Efter vårt arbetsområde ska eleven kunna

 • berätta vad som kännetecknar jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern,
 • förklara vad som skiljer de olika tidsåldrarna åt och vilken ordning de har,
 • Göra jämförelser mellan livet förr och nu,
 • Berätta om de spår i naturen som finns efter vår forntid samt
 • använda tidslinjer

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • använda ämnesspecifika ord och begrepp som relaterar till istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern,
 • beskriva människans levnadsvillkor under forntiden
 •  göra jämförelser mellan forntiden och din egen tid,
 • att använda tidslinjer och tidsbegrepp,
 • läsa faktatexter, samtala om ord och begrepp samt
 • söka information och skriva faktatexter.

Genomförande

 • textbearbetning av faktatexter och skönlitterära texter och samtal i anslutning till det lästa,
 • barnen läser själva faktatexter och skriver egna faktatexter utifrån mallar och ord/begrepp
 • Vi tittar på faktafilmer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: