Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri årskurs 6

Skapad 2017-02-17 08:32 i Palmbladsskolan Uppsala
Geometri årskurs 6: vinklar, vinkelsumma i en triangel, månghörningars egenskaper, likformighet, kongruens och skala.
Grundskola 6 Matematik
Under v.2-v.7 arbetar vi med ämnesområdet geometri. Vi kommer arbeta med olika typer av månghörningar och lära oss namnen samt egenskaper för de olika figurerna. Vi lär oss använda gradskiva för att ta reda på olika vinklars storlek men vi kommer även lära oss beräkna vinklar utan gradskiva. Hur kan man ta reda på storleken av en vinkel i en triangel om man känner till de två övriga vinklarna? Vi jobbar bland annat med begrepp som sidovinklar, vertikalvinklar, likformighet och kongruens, Dessutom kommer vi knyta an till när vi arbetade med förhållande och jobba en del med skala, vad betyder egentligen 1:100 och 5:1? Det och mycket annat kommer vi ta reda på under denna period.

Matriser

Ma
Geometri

E
C
A
BEGREPP
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
RESONEMANG
Föra och följa matematiska resonemang
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
METOD
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
KOMMUNIKATION
Redogöra för tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: