👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 6-7

Skapad 2017-02-17 09:22 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Det här jobbar vi med under läsår 16/17
Grundskola 6 – 7 Moderna språk - språkval
Under läsåret 2017-2018 jobbar vi med att läsa och skriva enkla texter och lyssna och prata om det som handlar om det vardagsnära - familjen, djur, vänner, färger, skolan... Vi arbetar både individuellt och i grupp, räknar, lär oss om Spanien och Latinamerika och lyssnar på musik och ser ibland på film. Vi jobbar i böcker, digitalt, i grupp och individuellt. Efter två kapitel har vi en kunskaps test, eleverna gör dock olika former av övningar i att höra och tala. Vi försöker hålla spanskan "rolig och lättsam" första året.

Innehåll

 

Español


Bok: Colores åk 6 text och övningsbok och CD samt annat material som flash card, internet och webb baserade övningar.

Bedömningen är löpande och formativ med inslag av kortare prov och läxor varje vecka. Läraren tar hänsyn till all kunskap du som elev visar. Vi planerar tillsammans - tillsammans lär vi oss ett världsspråk!

Matriser

M2
Spanska åk 6-7

F
E
D
C
B
A
Läsa/Lyssna
  • M2
  • M2
Du når inte riktigt fram till E
Eleven kan förstå några vanliga ord och mycket enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i mycket korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du når inte riktigt fram till C
Eleven kan förstå det **huvudsakliga** **innehållet** och uppfatta **tydliga** **detaljer** i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i mycket korta, enkla texter om vardagliga och väldigt välbekanta ämnen.
Du når inte riktigt fram till A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta några detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Egen produktion
Du når inte riktigt fram till E
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket **enkelt** **och ganska begripligt** med **enstaka ord och** **fraser**
Du når inte riktigt fram till C
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket**enkelt** **och relativt tydligt** med **fraser och** **meningar.**
Du når inte riktigt fram till A
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt**, **relativt tydligt och till** **viss del** **sammanhängande**.
Egen produktion, aktion
  • M2
  • M2
Du når inte riktigt fram till E
Eleven visar sin förståelse genom att i **mycket** **enkel** form redogöra för **innehållet** samt genom i viss utsträckning agera utifrån budskap i innehållet.
Du når inte riktigt fram till C
Eleven visar sin förståelse genom att i **mycket enkel** form redogöra för **innehåll** samt genom att agera utifrån budskap i innehållet.
Du når inte riktigt fram till A
Eleven visar sin förståelse genom att i **enkel form** redogöra för **innehåll ** samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap i innehållet.
Egen produktion/ interaktion
Du når inte riktigt fram till E
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär samt **med** **viss relevans** använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du når inte riktigt fram till C
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär samt på **ett** **relevant** sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Du når inte riktigt fram till A
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär samt på **ett relevant och** **effektivt** sätt använda det valda materialet i sin egen produktion
Egen produktion/ interaktion
Du når inte riktigt fram till E
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt** **och i huvudsak begripligt med** **enstaka ord** **och fraser.**
Du når inte riktigt fram till C
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt** **och begripligt med** **ord, fraser och** **meningar.**
Du når inte riktigt fram till A
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt** **och förhållandevis korrekt med ord,** fraser och meningar.**
Språkmedvetenhet
Du når inte riktigt fram till E
För att förtydliga sin kommunikation kan eleven göra **enstaka enkla** förbättringar av egna framställningar.
Du når inte riktigt fram till C
För att förtydliga sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enstaka enkla** förbättringar av egna framställningar.
Du når inte riktigt fram till A
För att förtydliga sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enkla** förbättringar av egna framställningar.
Vilja att kommunicera
  • M2
Du når inte riktigt fram till E
**Viss vilja** att berätta finns.
**Något större vilja** att berätta finns.
Du når inte riktigt fram till A
**Vilja** att berätta finns.
Du når inte riktigt fram till E
Språket är hackigt.
Du når inte riktigt fram till C
Språket har visst flyt.
Du når inte riktigt fram till A
Språket flyter på.
Anpassning
  • M2
Är språket anpassad efter syfte, mottagare och situation?
Strategier för att förstå
  • M2
Du når inte riktigt fram till E
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av **någon strategi** för lyssnande och läsning.
Du når inte riktigt fram till C
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av **strategier** för lyssnande och läsning.
Du når inte riktigt fram till A
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av **strategier** för lyssnande och läsning.
Strategier för att göra sig förstådd
Du når inte riktigt fram till E
Eleven kan välja och använda sig av **någon** **strategi** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du når inte riktigt fram till C
Eleven kan välja och använda sig av **några** **olika strategier** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du når inte riktigt fram till A
Eleven kan välja och använda sig av **flera** **olika strategier** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
  • M2
Du når inte riktigt fram till E
Eleven kommenterar i **mycket enkel** form minst en företeelse i olika sammanhang och områden där språket används.
Du når inte riktigt fram till C
Eleven kommenterar i **mycket enkel** form minst en företeelse i olika sammanhang och områden där språket används.
Du når inte riktigt fram till A
Eleven kommenterar i **enkel form** någon företeelse i olika sammanhang och områden där språket används.
Du når inte riktigt fram till E
Eleven kan göra några mycket enkla jämförelser med egna erfarenheter och i viss mån kunskaper.
Du når inte riktigt fram till C
Eleven kan göra några enkla jämförelser med egna erfarenheter och i viss mån kunskaper.
Du når inte riktigt fram till A
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.