👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 8 - kroppens organsystem samt sex och samlevnad

Skapad 2017-02-17 09:24 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 9
Människokroppens organsystem Sex och samlevnad

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Så här ska vi arbeta...

 • Vi kommer att jobba med informationen kring kroppens olika organsystem
 • Det kommer delvis att bestå av genomgångar, små grupparbeten, diskussioner...
 • Vi kommer också att titta på en del filmer 

Centralt innehåll...

Vi kommer att jobba med detta centrala innehåll

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotisk och resistenta bekterier
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv

Bedömning...

De kunskapskrav som kommer att bedömas i detta arbetsområdet är

 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla (utvecklade/välutvecklade) motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
 • I diskussioner ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del (sätt som/sätt som) för diskussionerna framåt (framåt/framåt och fördjupar dem)
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del (utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl) utvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak (relativt väl/väl) fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla (utvecklade/välutvecklade) texter och andra framställningar med viss (relativt god/god) anpassning till syfte och målgrupp
 • Eleven kan föra enkla och till viss del (utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl) underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på  enkelt identifierbara (förhållandevis komplexa/komplexa) samband som rör människokroppens byggnad och funktion

Förutom bedömning "under vägen" kommer vi att ha ett större skriftligt prov i slutet av arbetsområdet, där tyngdpunkten kommer att ligga på kroppens organsystems samverkan och sex och samlevnad.