Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå

Skapad 2017-02-17 09:24 i Vaksalaskolan Uppsala
Svenska år 2
Grundskola 3 Svenska
Du kommer att få träna på att läsa och förstå din skönlittera bok "Nyckeln till skatten" för att sedan bearbeta texten i boksamtal tillsammans med andra.Du kommer att få träna på olika strategier för att förstå vad du läser.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna:

 • använda dig av några strategier för att förstå vad du läser
 • läsa texten som passar dig med flyt varje vecka
 • berätta huvuddragen av det du läst
 • anteckna i din läs-logg hemma för att kunna delta i boksamtal i grupp.

Undervisning och bedömning

Vi kommer att:

 • lyssna på högläsning och träna på läsförståelsestrategier tillsammans
 • egen läsning och svara på frågor
 • ha läsgrupper varje tisdag ( boksamtal)
 • få se och höra modeller för olika läsförståelsestrategier
 • använda oss av Läsfixarna i läsloggen

Bedömning

 • observationer
 • lyssna på när eleven läser
 • textsamtal

Du kommer under arbetets gång få utveckla dessa förmågor: Analysförmåga: Beskriva orsak och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, växla mellan perspektiv, dra egna slutsatser ,kommunikativförmåga :Samtala, föra diskussioner, motivera, presentera, framföra och bemöta argument, begreppsligförmåga : Förstå innebörden av begrepp, använda dem och relatera dem till varandra, Metakognitiv förmåga: tolka, värdera, ha omdömen och reflektera.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: